Sælkorps må regulere sæler fra kysten

23-12-2016

Naturstyrelsen har givet tilladelse til, at der må reguleres gråsæler fra de kystarealer, styrelsen forvalter på Bornholm.

Bornholms- og Christiansøs Fiskeriforening har med baggrund i forsøgsordningen til regulering af gråsæl ved Bornholm ansøgt om, at det særlige sæljægerkorps kan få tilladelse til at regulere sæler fra land på de statslige kystarealer, som styrelsen forvalter på Bornholm.

Siden forsøgsordningen med regulering af gråsæl ved Bornholm blev indført i forsommeren 2016, er der endnu ikke reguleret gråsæl i området. Ordningen giver mulighed for, at regulering kan ske fra land med tilladelse fra lodsejeren.

Naturstyrelsen har den 15. december 2016 givet tilladelse til, at sæljægerkorpset kan regulere gråsæl fra styrelsens arealer på Bornholm under bestemte forudsætninger. Det betyder, at Naturstyrelsen vil se positivt på konkrete ansøgninger vedrørende specifikke arealer, og hvor der findes fiskeredskaber inden for en afstand af 500 meter. Ud fra hensyn til øvrige publikumsinteresser og andre arters ynglesæson ønsker Naturstyrelsen ikke at give en generel tilladelse til, at der kan bæres våben og reguleres sæler fra de arealer, styrelsen forvalter.