Skoleelever opfører landart projekt i Tvorup Klitplantage

09-12-2016

Elever fra Tingstrup Skole og Thorsted Friskole har opført land art-projektet med titlen GRÆNSEmarkeringer Nationalpark Thy

I den østlige del af Tvorup Plantage i området omkring Egebaksande er der nu opsat 12 portaler, der skal markere grænsen mellem nationalparken og det omgivende landskab. Hver portal består af to lærkestammer med oprindelse i nationalparken, som eleverne har forarbejdet med ild og stål for at opnå det sortsværtede udseende. Det er også eleverne, der har stået for opsætningen af portalerne.

Projektet er et samarbejde mellem kunster Pia Skogberg og Kulturrummet ved Thisted Kommune. Naturstyrelsen Thy har indvilget i at medvirke som lodsejer. Formålet ved projektet er, at skabe en større bevidsthed og forståelse af nationalparken hos skoleeleverne i Thisted Kommune. Eleverne er blandt andet blevet introduceret til emner som ejerforholdene i nationalparken, processen med fastsættelsen af nationalparkens grænser og diskussionen omkring beskyttelse versus benyttelse.

Det er projektets mål, at endnu flere skoleelever skal inddrages, og at der skal sættes lignende portaler op andre steder, hvor nationalparken møder det omgivende landskab.

Kontakt

Morten Brown Stummann

Forstfuldmægtig