Nyt stryg ved Tofte Sø

04-02-2016

Det rørlagte udløb fra Tofte Sø er nu erstattet af et mere faunavenligt stryg.

undefined

Når anlægsarbejdet på Birkesø er afsluttet, skal vand fra Tofte Sø ledes ind i Birkesø. Hovedkanalen lukkes på strækningen gennem Birkesø. Indtil for nylig har vand fra Tofte Sø passeret gennem et rørlagt udløb direkte ud i Hovedkanalen. Men når vandstanden hæves i Birkesø vil det rørlagte udløb komme til at ligge under vand. Det gamle udløb er derfor nedlagt og erstattet af et mere faunavenligt stryg med stenbund og mindre fald. 

Lige nu ligner stryget dog en mini-udgave af en norsk elv. Det skyldes den store højdeforskel mellem vandspejlet i Tofte Sø og Hovedkanalen. Når der kommer vand på Birkesø vil denne højdeforskel blive mindre. 

undefined

Hegnslinien passerer tværs over stryget, som i fremtiden også vil fungere som vadested for dyr. Ekstra sikring af hegnet henover stryget vil forhindre dyrene indenfor hegnet, og især vildsvinene, at passere under hegnet.