Driftsplanrevision ved NST Kronjylland skudt i gang ved offentligt i Rønde.

10-02-2016

Kommende revisioner af henholdsvis driftsplan og nationalparkplan blev præsenteret ved fælles offentligt møde i går aftes af Naturstyrelsen og Nationalpark Mols Bjerge.

Omkring 200 borgere og repræsentanter for diverse organisationer var mødt frem – et fremmøde der nok i høj grad skyldes interessen for præsentationen af nationalparkens planer for et velkomstcenter ved Kalø.

 undefined

Der var stor interesse i Nationalparkens præsentation af det planlagte Velkomstcenter ved Kalø.

Skovrider Peter Brostrøm redegjorde for hvad en driftsplan i Naturstyrelsen er og omfatter. Det nye i den kommende revision omfatter bl.a. en zonering af alle styrelsens arealer i forhold til friluftslivet. En zonering der deler arealerne i henholdsvis; stillezoner, friluftszoner og facilitetszoner.

Zonetyperne viser den fremtidige prioritering på arealerne i forhold til nye og drift af eksisterende friluftsfaciliteter, samt hvor forskellige aktiviteter afvikles mest hensigtsmæssigt.  

Generelt kan man sige; i stillezonerne er der mulighed for at få den stille naturoplevelse, i friluftszonerne er der mulighed for den aktive naturoplevelse og afholdelse af diverse større arrangementer, og endelig i facilitetszonerne vil naturstyrelsen styrke naturoplevelserne med anlæg af diverse faciliteter for publikum.

Arbejdet med revisionen af driftsplanen er planlagt til at gå i gang medio 2016 og forventes afsluttet i 2017.

Links:

Naturstyrelsen Kronjylland - Driftsplan

Naturstyrelsen - Driftsplanlægning

Nationalpark Mols Bjerge - Nationalparkplan

Nationalpark Mols Bjerge - Velkomstcenter