Foråret lige om hjørnet

22-02-2016

Selvom der stadig er frost om natten og grenene på træerne stadig står nøgne, så er der helt tydelige tegn på at foråret er lige om hjørnet.

Sortspætte (Colorbox)

De første grønne planter pibler op af jorden, fuglene pipper mere end de plejer og et af de helt tydelige forårstegn er spættens trommen på træerne.

Når spætten om foråret begynder at tromme på træerne er det bl.a. for at markere sit territorium, men det er også for at imponere hunnerne. Den viser hermed at her sidder der en vældig karl, der har styr på sit kram. Senere høres en anden type trommen, når man kan høre spætten hakke sit redehul ud i træerne og endelig kan man også høre spætten hakke når den hakker insekter ud af barken for at få sig noget lækkert mad.

I det Syd- og Sønderjyske høres der i øjeblikket en helt speciel og ret højlydt spættelyd. Den kommer fra den sjældne, op til ½ meter store sortspætte, der med sin store størrelse og evne til at finde gode ”klangtræer” laver nogle trommesoloer der lyder meget højt og hult ud over skoven. Men det er åbenbart ikke nok for sortspætten. Den flyver også rundt i skoven og udstøder nogle ret høje, gennemtrængende og markante skrig, for at sige at her kommer der en fyr i virkelig skal lægge mærke til. Og det gør man. Ud over at den kan blive næsten ½ meter høj og er kulsort, så har den en vældig flot rød hanekam, der gør indtryk. Den er ret sjælden, men da den giver meget lyd fra sig lige nu, er det med at komme ud i skoven nu i det tidlige forår, hvis man gerne vil opleve den. De findes bl.a. i Aabenraa Skovene, Gråsten skovene, skovene omkring Haderslev og Kelstrup Plantage.