Vænge Sø på Helgenæs er stadig en naturperle

02-02-2016

En gruppe frivillige ornitologer har gennem hele 2015 observeret fugle ved Vænge Sø på Helgenæs. Det er blevet til ikke mindre end 143 forskellige arter.

Efter Naturstyrelsen har genetableret vandstanden i Vænge Sø, har det været hensigten at dokumentere fuglebestanden ved søen. En gruppe frivillige har observeret fuglene ved Vænge Sø både i 2014 og i 2015, som er det andet år efter retableringen af søen. Der er igen blevet talt op en gang om ugen og observationerne indtastet i DOF-basen: www.dof-basen.dk

Du kan se observationerne for 2015 her: Vænge Sø observationer og Vænge Sø artsliste

undefined

Udsigten over Vænge Sø - set fra Eva's Bakke, sydvest for søen.

Generelt kan det siges, at vandfuglene stadig trives i søen i forhold til det første år efter genetablering, om end der i år var færre ynglende knopsvaner, og ingen ynglende gråand eller skeand. Antallet af rastende vandfugle er nogenlunde uforandret i forhold til antallet i 2014. Trods det, at søen er egnet til vadefugle, så ser det ud til at de har ringere vilkår i 2015 end sidste år, da antallet af rastende fugle er mindre og der er ikke konstateret ynglende vadefugle ved Vænge Sø. Dette skyldes for¬modentligt at arealet ikke er særligt stort, samt at græsningstrykket (af heste) i år har været minimalt.


Vænge Sø har gennem flere årtier været tørlagt ved at man har drænet området og pumpet vand ud i Ebeltoft Vig. Genopretningen af Vænge Sø er blevet en realitet i 2014. Vandet i søen er hævet ca. 1 meter i forhold til tidligere, ved at man har ændret pumpningen fra søen. Søen står nu med en åben vandflade, blandt andet der hvor den tidligere vej til Helgenæs Naturefterskole gik. Grusvejen fra landevejen frem til p-pladsen er dog bevaret til glæde for besøgende ved Vænge Sø. En mindre del af grusvejen i den nuværende sø, er bevaret som småøer til glæde for de fugle, der bygger reder ved søen.


Observationerne gælder hele området ejet af Miljøministeriet (selve søen, marken, bakken) samt kanalen vest for søen, tagrørene ved kanalen, og arealet omkring Helgenæs Naturefterskole. Observationerne er hovedsageligt foretaget fra diget vest for søen og ved Helgenæs Naturefterskole. Søen er også blevet overskuet fra toppen af bakken, men herfra er fuglene på lang afstand. Da arealet langs østsiden af søen er privatejet har der ikke været gennemført observationer herfra, og derfor kan nogle af de rastende fugle være blevet overset, da de nemt kan blive skjult af rørskoven.