Træ bliver til CO2-neutralt biobrændsel

19-02-2016

Der har siden september 2015 stået 5 store træstakke ved Fyrvej og Batterivej på Grenen.

undefined

Træet kommer fra et naturgenopretningsprojekt, der vil være aktivt på Hulsig Hede, Råbjerg Mile, Råbjerg Hede og Grenen de kommende år. Træet i stakkene er nu fortørret og kan derfor brændes som flis i Hjørring Varmeværk. 

I begyndelsen af uge 9 bliver træstakkene hugget til flis. Dertil anvendes en stor flishugger, der uden besvær kan ”æde” flere træer på én gang. Flisen bliver blæst over i en lastvogncontainer, der bliver transporteret til Hjørring Varmeværk. Her bliver flisen anvendt som CO2-neutralt biobrændsel i varmeværkets kedler.

I den kommende tid vil yderligere trærydningsindsatser på Grenen blive planlagt, og selve rydningsoperationen påregnes at starte i sensommeren, når ynglefugle har fået deres afkom på vingerne. Da store dele af Grenen de kommende år vil blive berørt af trærydning, er det bliver derfor ikke sidste gang, man kan se lagre af fældede træer til senere flishugning. Naturgenopretningsprojektet er et EU-medfinansieret projekt, der realiseres i et samarbejde mellem Frederikshavn Kommune og Naturstyrelsen.