Åbent møde om MTB sporene i Vilsbøl, Vandet og Tvorup plantager

29-01-2016

Naturstyrelsen Thy inviterer alle interesserede til et møde på Søholt d. 24. februar kl. 17-19

Mountainbike (MTB) er en af de hurtigst voksende motionsformer i Danmark. Ved Naturstyrelsen Thy har vi oplevet en stærkt stigende interesse for MTB spor og vores forvaltning af sporene og naturen omkring. Mange har henvendt sig også med ønske om at bidrage til vedligehold af MTB sporene, hvilket er yderst velkomment.

MTB sporene i Vilsbøl, Vandet og Tvorup er for nogle år tilbage helt eller delvist lavet af frivillige, der selv er aktive indenfor MTB sporten. Vedligehold er indtil videre sket efter tidligere aftaler med Naturstyrelsen Thy, hvoraf nogle ikke er længere er gældende, og vi ønsker derfor at indgå nye aftaler med brugerne. Sporene skal som udgangspunkt ikke ændres, men Naturstyrelsen Thy lægger vægt på at sporene er attraktive, og kan holde til den øgede slidtage uden at hverken sporene eller naturen omkring bliver ødelagt. Ved samme lejlighed ønsker vi at informere de frivillige om den flersidige forvaltning af naturområderne og de udfordringer dette giver i forhold til at have MTB spor i terrænet.

Naturstyrelsen håber efter møde at kunne indgå aftaler med sporlaug for de 3 MTB spor, således at de afspejler de forskellige syn på sporten og naturen blandt brugerne i området Ligeledes håber vi at kunne frem til en god samarbejds- og kommunikationsmodel med MTB udøverne, så fremtidige konflikter minimeres.

Af hensyn til planlægningen bedes tilmelding ske ved at skrive til Obfuscated Email senest 20. februar.

Kontakt

Morten Brown Stummann

Forstfuldmægtig