Dige nord om Birkesø tager form

28-01-2016

Arbejdet med at bygge diget på den nordlige side af Birkesø er gået i gang.

De første "spadestik" med gravemaskine er taget til det dige, der skal anlægges som en ekstra sikring for landbrugsarealerne nordøst for Birkesø. Diget kommer til at løbe fra Vildmosevej til Birkesøvej og vil fungere som cykelsti.
Bemærk vildthegnet i højre side af billedet. Det er det nye hegn, som skal holde krondyr og elge inde i mellemområdet. 

undefined

Materialer til diget hentes fra bunden af Birkesø. Afgravningerne vil samtidig uddybe søen på udvalgte steder. 

Senere vil selve dæmningen langs søens nordlige og nordøstlige kant blive anlagt. Forventning er, at vandet i løbet af sommeren vil begynde at fylde Birkesø op.