Kronvildtjagt i og omkring Hoverdal Plantage

14-01-2016

Årets "nabojagt" afholdes i Hoverdal Plantage 26. januar.

Dialogen omkring kronvildtet og kronvildtjagten er et vigtigt element i jagten 26. januar.

De seneste år har Naturstyrelsen Vestjylland afholdt en såkaldt reguleringsjagt på - primært - kronvildt. Der er inviteret ca. 45 jægere, der er en blanding af naboer og jagtforeningsmedlemmer, der bliver posteret i skoven.

Udover at få nedlagt nogle krondyr, er formålet med arrangementet at fremme dialogen omkring håndteringen af og jagten på kronvildtbestanden lokalt. Og de tidligere år har der både før og efter jagten været en livlig debat deltagerne imellem. Indtrykket fra de tidligere års jagter har vist at dialog ikke er så ringe endda..............

På denne dag har naboer til Hoverdal Plantage mulighed for at få en dispensation til at opstille skydestiger/-tårne nærmere til Naturstyrelsens areal end lovens krav om en afstand til et naboareal på 130 meter.

Jagten afholdes:
Tirsdag d. 26. januar 2016 kl. 8.30

Mødested: skovfogedboligen St. Hoverdal, Sørupvej 7, 6971 Spjald

Da en vigtig del af arrangmentet er dialogen omkring kronvildtet og jagten, er der fælles start og afslutning på dagen. Vi håber at mange naboer/nabojægere vil deltage i en fælles parole inden jagten - og fællesafslutningen.

I forbindelse med vildtparaden - der forventes at være klar kl. ca. 13.30 - vil der være mulighed for at købe varm suppe med tilbehør. Det er også muligt for jægere der har været på jagt på naboarealer, at deltage i fællesspisningen.

Naboer der ønsker en dispensation kan sende en mail med deres adresse og evt. matr. nr. på arealet, hvor skydetårnet/-stigen ønskes anvendt. Mailen sendes til Obfuscated Email

Dispensationerne udleveres ved starten på jagten.

På jagtdagen vil der være oprettet en "schweisshundecentral", hvor folk der her behov for en schweisshund kan henvende sig. Efter jagten koordineres eftersøgningerne. Fra kl. 11 kan man ringe på 20 41 49 30, hvis man har behov for hundeassistance.

Eventuelle spørgsmål til vildtkonsulent Jens Henrik Jakobsen på 20 31 11 80.