Naturstyrelsen Thy udbyder forpagtningsaftaler

25-01-2016

Naturstyrelsen Thy udbyder 13 forpagtningsaftaler med frist 5. februar kl. 12

En oversigt over de pågældende arealer ved Naturstyrelsen Thy findes på Naturstyrelsens hjemmeside. Her kan man også finde de nødvendige oplysninger i form af udbudsannonce, kort, forpagtningskontrakt, tilbudsblanket og tro og love erklæring.