Det brummer, snurrer og brager i vores skove

22-01-2016

I denne kolde tid er det tid at fælde skovens træer. Naturstyrelsen Sønderjylland er lige nu i fuld gang med at fælde bøge-, ege-, akse- og ahorntræer.

undefinedI alt er Naturstyrelsen Sønderjylland i gang med at fælde 7.000 kbm. træ. Det er træ som skal bruges til møbler, gulve, flis, brænde osv.
”Nogle af træer er rigtig store” fortæller skovfoged Per Lorenzen fra Naturstyrelsen Sønderjylland. Han fortæller at nogle af de helt store bøgetræer vejer om mod 6.000 kg stykket. De træer bliver fældet af skovarbejderne med motorsav, hvor de mindre træer bliver fældet med skovningsmaskiner/fældningsmaskiner.

Naturstyrelsen Sønderjylland er i gang med fældning i mange af deres skove. De er startet i skovene på Als, derefter tager de skovene i Haderslev, Aabenraa og Gråsten. Mens denne fældning er i gang, vil man kunne opleve noget larm og støj i skovene. Man vil også kunne opleve at skovvejene vil være dækket af grene, mudder og spor.
”Vi tilstræber at få ryddet op efter os så hurtigt som muligt” fortæller skovfogeden. ”Da arbejdet står på et stykke tid, gør vi det at vi før weekenderne fjerner de værste grene og smadder fra vejene, så er de nogenlunde fremkommelige. Til foråret når vi er færdige, kommer vi igen og reetablere vejene så de bliver fine igen” fortæller skovfogeden.

På denne lille film ser man hvordan skovens maskiner fælder og skærer træerne i de rigtige længder og størrelser.
Møder man maskinerne eller skovens folk i skoven mens de fælder træer, bedes man holde en sikkerhedsmæssig afstand til dem. Afstanden er 100 meter. Det er for at undgå at eventuelle grene eller splinter skulle ramme nogen.

Film: https://www.youtube.com/watch?v=nrKYRSbo-EE

Yderligere information:
Skovfoged Per Lorenzen, tlf. 72543594, mail: Obfuscated Email