Status i Bisonskoven - januar 2016

26-01-2016

Det er vinter i Bisonskoven, og dyrene bliver igen fodret med hø. Vinterfodringen er ikke strengt nødvendig, da der formentlig også er føde nok til dyrene i Bisonskoven om vinteren. Efter råd fra eksperter fodrer vi dog for en sikkerheds skyld og for at præge dyrene så tilpas meget på fodring, at vi lettere kan indfange dem efter behov.

En ny undersøgelse har vist, at dyrene er særdeles populære og bidrager positivt til Bornholms økonomi. Omkring 100.000 personer besøger Bisonskoven årligt.

Bisoner bolter sig i sneen ved Svinemosen 13. januar 2016. (Foto: Lars Gejl).

 xxxx 

 

undefined
En del af bisonflokken på det åbne område nord for Svinemosen 12. januar 2016. (Foto: Lars Gejl).

Til maj 2016 har bisonflokken været på Bornholm i fire år. Bestanden er fordoblet fra 7 til 14 dyr, og det bliver spændende at se, hvor mange kalve, der bliver født i 2016. Efter en sæson med fire kalvefødsler og tre dødsfald (to køer og en spæd tyrekalv) er flokken nu generelt i god form. Den gamle tyr mistede dog mere vægt under brunsten i efteråret 2015 end i de foregående år. Det er normalt med vægttab hos tyre i forbindelse med brunsten, men den store tyr har været længe om at tage på igen.

Vinter og fodring
Lige nu er det vinter i Bisonskoven, og som de andre år får bisonerne tilskudsfoder i form at hø. Høet bliver lagt i nærheden af Svinemosen nord for Prinsgemalens Vej. Vi flytter udbringningsstederne af og til for at undgå, at dyrene bliver for stedfaste med deraf følgende risiko for øget parasitbelastning. Vinterfodring er ikke strengt nødvendig, da der formentlig er føde nok til dyrene i Bisonskoven om vinteren. Efter råd fra eksperter fodrer vi dog for en sikkerheds skyld og for at præge dyrene så tilpas meget på fodring, at vi lettere kan indfange dem efter behov.

Bisoner betaler sig
Takket være de bornholmske bisoner bruger turister 2,3 millioner kroner mere, når de besøger Bornholm. Det gavner både feriehusudlejere, restauranter og andre, der lever af turisme. Bisonerne har dermed en direkte positiv indvirkning på beskæftigelsen, der svarer til 3,5 årsværk. Det viser en undersøgelse, som Center for Regional- og Turismeforskning har lavet for Naturstyrelsen med. Undersøgelsen, som er betalt af Villum Fonden, er baseret på 456 besvarelser af spørgeskemaer fra danske og udenlandske turister og lokale fastboende. ”Opbakningen til bisonerne grænser til begejstring, og det lykkes da også to ud af tre at se en bison, når de besøger Bisonskoven. Den oplevelse bidrager formentlig til, at næsten 90 procent mener, at bisonerne er et plus for Bornholm som turistdestination”, siger skovrider Søren Friese fra Naturstyrelsen på Bornholm i en kommentar til undersøgelsen. Læs rapporten her (pdf)

Kontakt

Michael Stoltze

naturformidler
Bornholm