Træopvækst ryddes på og omkring Tornbakke Rimme

22-01-2016

Landskabet på og omkring Tornbakke Rimme har i efteråret 2015 undergået store forandringer.

Der er foretaget betydelige rydninger af især nåletræ. Vest for Aalbækvej grænsende op til nordsiden af rimmen, er der på lavbundsområder ryddet en del løvtræ, især birk. Det giver bl.a. muligheder for at udvide afgræsningsarealerne i området.

Første fase af de igangsatte rydninger på Tornbakke Rimme er tilendebragt. Men - desværre kan man endnu ikke få det rigtige indblik fra nordsiden af den ryddede rimme, når man kører fra Skagen mod syd ad Aalbækvej. Der ligger store stakke fældede træer, der blokerer for indsigten. Træerne skal blive liggende en tid endnu og tørre, inden de kan hugges til flis, der omsættes CO2-neutralt varme fra bl.a. Hjørring Fjernvarmeværk. Flishugningen og bortkørsel af flisen forventes at ske i forsommeren 2016. 

Næste fase af rydningen bliver at finpudse de ryddede arealer. Maskiner har ryddet de mellemstore og større træer. De små træer ryddes ved indsats af mandskab med motorsave og kratryddere. Uacceptable sporkøringer forårsaget af de store maskiner, udjævnes. Mindre sporkøringer/markeringer i klitsandet forventes jævnet af vinden.

Indsatserne iværksættes i det tidlige forår 2016.   

I efteråret 2015 er der foretaget yderligere rydninger af hybenroser på Grenen. Arbejdet hermed fortsætter ind i 2016.

Der er også foretaget rydning af trævækst øst for Det Grå Fyr på Grenen. Her kan besigtige arealerne og danne sig et indtryk af, hvilken effekt trærydningerne kan få.  

Hvad skal der ske i 2016..?

Vi er nu godt i gang med de første indsatser i felten i naturgenopretnings-projektet LIFE Hulsig Hede. Flere nye, synlige aktiviteter vil blive iværksat i 2016. Heraf kan nævnes:

  • Kontrolleret afbrænding
  • Bekæmpelse af hybenroser
  • Genopretning af naturlig hydrologi
  • Genopretning af vådområder

 Trærydninger i den sydlige del af projektområdet (Omkring Tornbakke Rimme og i området ved Råbjergvej) vil fortsætte.

Trærydninger på Grenen forventes iværksat i større omfang i 2016.

Forud for igangsætning af arbejder, vil alle lodsejere blive kontaktet af en projektmedarbejder fra Frederikshavn Kommune for indgåelse af indsatsaftale.