Grøn kile skal give bedre adgang fra by til natur på Amager

11-07-2016

For at forbedre adgangen til Kalvebod Fælled er der ved at blive etableret en grøn ”kile” ud for Arena-kvarteret i Ørestad Syd. Kilen skal med tiden udvikles med lokale stier ud på fælleden, så de mange nye beboere, skolebørn og gæster i Areanen får let adgang til det naturskønne område. 

Projektet er en del af Naturpark Amager, der er et samarbejde mellem Københavns, Tårnby og Dragør kommuner, Naturstyrelsen og By og Havn. Det er By og Havn, der står for det konkrete projekt med den grønne kile ved Ørestad Syd, og Naturstyrelsen har givet en lodsejerfuldmagt til projektet, efter det er blevet godkendt af Københavns Fredningsnævn.

Projektet har i den seneste tid været omtalt på de sociale medier, efter Danmarks Naturfredningsforening -København har klaget til Københavns Kommune. Til det kan Naturstyrelsen oplyse, at projektet er blevet præsenteret på et brugerrådsmøde den 23. april 2015, hvor et enigt brugerråd herunder DN bakkede op om projektet. Naturstyrelsen har efterfølgende søgt Københavns Fredningsnævn om en dispensation til at påfylde jord på et mindre område på 3.300 kvm ud af Naturpark Amagers samlede areal på 35.000.000 kvm. Det har været nødvendigt for at udligne niveauforskellen mellem Arena-kvarteret og Kalvebod Fælled, der før var en stejl skråning. Samtidig er der blevet etableret en paddedam.

Fredningsnævnets godkendelse blev, inden anlægsprojektet blev sat i gang, sendt i høring hos bl.a. DN og Københavns Kommune, der ikke havde indvendinger til projektet.

Efterfølgende har kommunen standset projektet midlertidigt, da en borger har registeret orkidéer på området. Naturstyrelsen, Københavns Kommune og By og Havn skal nu mødes efter sommerferien for at afklare den videre proces for projektet. 

Læs om Naturparkprojektet her: http://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/naturpark-amager/ .

For yderlige spørgsmål, kontakt skovfoged Sven Norup tlf. 23730350.