Naturstyrelsens mandagseksspeditioner på Bornholm 2016

01-07-2016

Hver mandag klokken 10.00-12.00 i perioden 18. juli til 5. september inviterer Naturstyrelsen Bornholm alle til at tage med på opdagelsesture i den vilde natur. Turene ledes af naturformidler, biolog og forfatter Michael Stoltze, som underholder om det, vi møder undervejs.

Se programmet her. Tag med og oplev nye sider af Bornholms rige natur og kultur. Det er gratis at deltage.

Vild natur i Møllevigen. (Foto: Michael Stoltze, Naturstyrelsen).

Hver mandag klokken 10.00-12.00 i perioden 18. juli til 5. september inviterer Naturtyrelsen Bornholm alle interesserede på ture ud i den bornholmske natur. Vi kalder ekskursionerne for ekspeditioner, fordi vi altid opdager en masse ud over det ventede. Mandagsekspeditionerne ledes som regel af naturformidler, biolog og forfatter Michael Stoltze, som underholder om alt det, vi møder undervejs. Se programmet nedenfor og tag med på en eller flere ture, hvis du har lyst.

Oplev nye sider af Bornholms rige natur og kultur. Det er lærerigt, sjovt og sundt. Turene er lette og egnet for børn, unge og voksne i almindelige vandresko og tøj efter vejret.

Det er gratis at deltage, og tilmelding er ikke nødvendig. Medbring gerne kamera, kikkert og lidt mad og drikke.

Turene aflyses kun, hvis det er decideret farligt vejr (tjek vores hjemmeside inden turen, hvor en eventuel aflysning bliver meddelt senest klokken 9.00 på dagen). Vi aflyser ikke på grund af almindelig kulde, hede, regn, hagl eller blæst. 


TUR 1: RUNDT OM BASTEMOSE
undefined
Aftenfalk over Bastemose. (Foto: Michael Stoltze, Naturstyrelsen).

Mandag den 18. juli, 2016, kl. 10.00-12.00: RUNDT OM BASTEMOSE
Mødested: P-pladsen ved Bastemose Fugletårn (klik her for kort)

Bastemose er en lavvandet sø og et stort sump-, eng- og moseområde. Det har tidligere været drænet, men nu er vandstanden blevet hævet til gavn for plante- og dyrelivet. Vandet er meget rent, og livet af både planter, fugle og insekter er utrolig rigt. Der yngler blandt andet traner, vandrikse, rørhøg, lærkefalk og måske også rørdrum i området. Bastemose er kendt for masse af sommerfugle og guldsmede, som lærkefalke og aftenfalke jager og fanger i luften. Aftenfalkene yngler ikke, men holder ofte til i området sammen med lærkefalkene.


TUR 2: LÆSÅENS KILDER
undefined
Den blåvingede pragtvandnymfe danser ved Læsåens rene kilder. (Foto: Michael Stoltze, Naturstyrelsen).  

Mandag den 25. juli, 2016, kl. 10.00-12.00: LÆSÅENS KILDER
Mødested: P-pladsen i Ekkodalen (klik her for kort)

Vandløb har mange kilder. Læsåen vigtigste kilder findes i Almindingens højtliggende terræn, hvor den regner over 50 % mere end ved Bornholms østkyst. Vandet strømmer rigeligt og rent fra Almindingen og bidrager til, at Læsåens øvre kilder er sunde med et rigt plante- og dyreliv og blandt andet mange små ørreder. På turen følger vi et af Læsåens øvre løb fra Ekkodalen til udspringet dybt inde i Almindingen. Undervejs vil vi se et mylder af pragtvandnymfer, vandmyreløver, sommerfugle og meget andet.


TUR 3: HELLERISTNINGER, GULDHALER OG ANDET GODT
undefined
Nogle af de nyopdagede helleristninger ved Hammersholm. (Foto: Michael Stoltze, Naturstyrelsen).

Mandag den 1. august, 2016 kl. 10.00-12.00: HELLERISTNINGER, GULDHALER OG ANDET GODT
Mødested: P-pladsen ved Hammersholm  (klik her for kort)

Højdedraget øst for gården Hammersholm mellem Hammershus og Allinge når op i 90 meters højde, så man i princippet kan se ned på Hammerknuden, som "kun" rejser sig til 82 meter. Det høje landskab ved Hammersholm er uhyre varieret med klipper, skov, sumpe, småsøer, enge, overdrev og marker. Der ligger adskillige små, nedlagte stenbrud, hvor der i dag er et alsidigt plante- og dyreliv, og en enkelt stort stenbrud – Moseløkken – hvor der stadig brydes granit. Hammersholmområdet er sammen med Madsebakke ved Allinge-Sandvig kendt for de mange helleristninger, som findes på klipper, der er skuret og rundet af isen under sidste istid. Gennem de sidste tredive år er der opdaget og blotlagt mange nye helleristninger på klipper, der var delvist dække af jord og vegetation. I slåenkrattene er der mulighed for at se guldhaler - en af Danmarks smukkeste sommerfugle. Den begynder først at flyve omkring 1. august - senere end nogen anden sommerfugl.

TUR 4: BLOMSTERFLOR I ARNAGERBUGTEN
undefined
Kystskrænt ved Arnager Bugt. (Foto: Naturstyrelsen).

Mandag den 8. august, 2016, kl. 10.00-12.00: BLOMSTERFLOR I ARNAGERBUGTEN
Mødested: P-pladsen ved Arnager Havn (klik her for kort)

De sydvendte kystskrænter omkring Arnager er kalkrige, næringsfattige og soleksponerede og bliver konstant nedbrudt af hav, vejr og vind. Derfor er der et fantastisk flor af sjældne, varmekrævende og tørketålende plantearter. I august er der samtidig en rigt liv af fugle og insekter, og man kan møde den store bjørneedderkop i klintens sprækker. Den store edderkop blev opdaget dér for få år siden som det første og hidtil enested sted i Danmark.

PS: Denne tur bliver ledet af Naturvejleder Tino Hjorth Bjerregaard, Naturstyrelsen Bornholm. 

TUR 5:  LYNG, FÅR OG FUGLEEDDERKOPPER
undefined
Højlyngen blomstrer ved Ravnedal. (Foto: Michael Stoltze, Naturstyrelsen). 

Mandag den 15. august, 2016,
kl. 10.00-12.00: LYNG, FÅR OG FUGLEEDDERKOPPER   
Mødested: P-pladsen ved Ravnedal (klik her for kort)

Ravnedal er en dal og en klippehede, der bliver holdt åben ved rydning og fåregræsning. Derfor er området præget af lyng, enebær, klipper og sten. Det er et kulturlandskab, der ser ud som store dele af Bornholm så ud i det 19. århundrede - et "guldalderlandskab" og en højlyng, som klippehederne kaldes på Bornholm. På beskyttede steder nær jordoverfladen kan der blive meget varmt, og det er formentlig grunden til, at de varmekrævender fugleedderkopper har overlevet på Ravnedalens vestvendte klippeskråninger. Ud over fugleedderkopper og er der gode muligheder for at se vejrandøjer, blåfugle og mange andre dagsommerfugle i den blomstrende lyng.


TUR 6: BISONERS BETYDNING FOR NATUREN
undefined
Nogle af de europæiske bisoner i Bisonskoven. (Foto: Michael Stoltze, Naturstyrelsen).

Mandag den 22. august, 2016, kl. 10.00-12.00: BISONERS BETYDNING FOR NATUREN

Mødested: P-pladsen i Bisonskoven  (klik her for kort)

Den europæiske bison at blevet indført til Bornholm, fordi det internationalt er en truet art, fordi den formentlig engang har været en naturlig del af den bornholmske natur, og fordi den kan påvirke naturen, så den bliver mere varieret og artsrig. Turen går gennem Bisonskoven, hvor vi kan se effekten af de store dyr og måske også møde bisonflokken. Undervejs vil der blandt andet være gode muligheder for at se ravne, traner, rørhøge og mange andre rovfugle og vandfugle.


TUR 7: JUNGLETUR I SLOTSLYNGEN
undefined
Møllevigen - en vild del af Slotslyngen. (Foto: Michael Stoltze, Naturstyrelsen).

Mandag den 29. august, 2016, kl. 10.00-12.00: JUNGLETUR I SLOTSLYNGEN
Mødested: Mødestedet (skilt) ved Slotsgården ved Hammershus (klik her for kort)

Ekspeditionen går fra Slotsgården ned gennem Mølledalen til Møllevigen, hvor naturkræfter har frit spil ved kysten og skoven ligger urørt hen. Ved kysten ser vi på sjældne planter, buske, træer, lav og naturfænomener, og der er gode muligheder for at se vandrefalk, alk, skarv, skallesluger, edderfugl og flere andre fugle, der er knyttet til kyster og fuglefjelde. Fra kysten bevæger vi os af små stier ind gennem "junglen" - den urørte del af Slotslyngen - til sprækkedalen Paradisdalen, som vi følger tilbage til Slotsgården. En vild tur...


TUR 8: LIV OG DØD I ORKANSKOVEN
undefined
Orkanskoven. (Foto: Michael Stoltze, Naturstyrelsen).

Mandag den 5. september, 2016, kl. 10.00-12.00: LIV OG DØD I ORKANSKOVEN
Mødested: P-pladsen ved Arboretet (klik her for kort)

Den 17. oktober 1967 ramte århundredets værste orkan Bornholm. Almindingen blev raseret, og omkring Rytterknægten faldt både nåletræer og løvtræer i titusindvis. Efter orkanen besluttede forskere at lade et område med vætet løvskov ligge urørt hen for at se, hvordan skoven ville udvikle sig uden indgreb. Det har givet overraskende resultater, blandt andet fordi en stor del af de væltede træer viste sig at leve videre som mærkelige, mangestammede "mastetræer".  Orkanskoven er et besyndeligt levende monument over naturkatastrofen i 1967. Vi vil se mærkelig fænomener og sikkert masser af svampe.

Kontakt

Michael Stoltze

Naturformidler
Bornholm