Guldsmede indtager den genskabte Frises eng i Hørsholm

01-07-2016

undefined
Stor Kejserguldsmed foto: Jens Fuglsang Røge

Tre unge studerende fra skovskolen i Nødebo, fandt på under feltarbejde den nu almindelige kejserguldsmed på Frises eng i Folehaven skov i Hørsholm. Det drejer sig om en af vores største guldsmede, som kan blive 0ver 80 mm lang og med sin grønne og blå metalskindende farver ligner en flyvende ædelsten.  Når de tre studerende kunne finde en stor guldsmed i området, så skyldes det ingen tilfældighed.
En lokal fremsynet skovfoged fra Naturstyrelsen, afviklede en kedelig rødgran bevoksning allerede i 1995. Tidligere tiders knaphed på træ havde medført, at mange skovmoser og eng var blevet plantet til med rødgran fra slutningen af 1800tallet til langt op i 1900tallet. Bevoksningen blev afviklet og arealet blev hegnet og græsset med kvæg, og genskabt var Frieses eng i Folehaven. På engen er der gravet et lille vandhul, så kvæget har et sted at finde drikkevand. I dette vandhul lægger guldsmeden sine æg på planter, hvor de overvintre inden de klækker året efter. Både den vandlevende larve og de flyvende insekter er drabelige rovdyr, som jager og fortære bytte der ofte er på samme størrelse som dem selv.   

Vi kan glæde os over, at genskabelsen af en smuk eng i Folehaven også har bidraget værdifuldt til biodiversiteten.

undefined
De græssende køer er med til at holde Frises eng åben