Udsigten fra Isbjerget i Tved plantage gøres klar til "Stedet Tæller"

06-07-2016

Det meget besøgte udsigtspunkt ”Isbjerget”, som ligger på grænsen mellem Tved plantage, Hanstholm Reservatet og nordsiden af Nors Sø, er ved få forbedret udsigtsforholdene.

I forbindelse med RealDania kampagnen Stedet Tæller, hvor der ved Hanstholm Reservatet skabes bedre adgangs- og oplevelsesmuligheder, er Naturstyrelsen ved at fælde noget af den udlevede nåleskov som led i at skabe større naturoplevelser på stedet. Træerne på stedet har udført deres opgave som værnskov for den nye løvskov og den bagvedliggende plantage. De fældes nu og blive til tømmer og CO2- neutralt brændselsflis til lokale varmeværker.

Besøgende kan allerede nu opleve landskabet omkring Isbjerget med nye kig ud i det storslåede område, bl.a. langs vandreruten fra parkeringspladsen nord for Nors Sø. I løbet af det kommende efterår og vinter følger, som led i projektet, nyindretning af parkeringspladsen, opsætning af podier og ledetråde langs vandrestien samt restaurering af bronzealderhøjen på Isbjerg.

Ved Naturstyrelsen Thy er vi meget opmærksomme på at skovning og udkørsel kan virke voldsom og beklager, at der at der i den kommende tid kan ligge hugstaffald på stierne og være hjulspor i området. Det er dog fortsat muligt at gå op til Isbjerget. Med godt fodtøj efter vejrliget, er det ikke noget problem at besøge området. Samtidig skulle de nye udsigter og oplevelser let kunne opveje besværet.

Området bliver reetableret i løbet af de kommende måneder og vil fremadrettet komme til at fremstå mere åbent og med løvtræer og buske langs stierne.