Arbejdet med ansøgning om et integreret Life-projekt i Himmerland er i gang

15-06-2016

Naturstyrelsen forbereder i samarbejde med kommuner, landbruget og forskningsinstitutioner en ansøgning til EU Kommissionen om et integreret LIFE naturprojekt for 7 Natura 2000 områder i Himmerland.

En række arbejdsgrupper med repræsentanter fra de involverede kommuner, landbruget, forskningsinstitutioner og Naturstyrelsen er nedsat for at beskrive de mange aktiviteter, der forventes gennemført i det integrerede projekt. Resultatet heraf skal munde ud i et sammenfattet notat, en såkaldt koncept note, som sendes til godkendelse i EU Kommissionen til september. Godkendes koncept noten og dermed projektidéen, vil selve ansøgningen blive skrevet sammen og indsendt til EU Kommissionen i april 2017.

Ansøgningsarbejdet er finansieret af EU-kommissionen, Staten og 15. Juni Fonden.

Godkendes projektansøgningen, forventes det integrerede projekt at starte op i 2018. 

På den nye hjemmeside www.nst.dk/lifeiphimmerland vil der løbende blive orienteret om aktiviteter i forbindelse med arbejdet med ansøgningen om det integerede LIFE-projekt.