Bioblitz på Flyvestation Værløse

08-06-2016

Kom og vær med til Bioblitz på Flyvestation Værløse den 17.-18.-19. JUNI 2016.

Hvad finder du, hvor der har boet en F16?

En BioBlitz er en fælles ’jagt’ af så mange arter som muligt i et afgrænset område, og typisk inden for et døgn. Det er så at sige et ’øjebliksbillede’ af biodiversiteten i området; i dette tilfælde den nedlagte militære Flyvestation i Værløse!

Fredag den 17. juni 2016 kl. 9.00-14.00 vil det være skoleelever fra Fiskebæk Naturskole, der undersøger området – men alle er velkomne til at deltage!

Lørdag og søndag d. 18. – 19. juni 2016 kl. 10.00 inviteres alle interesserede til at komme og være med! 

Mødestedet er ved hangar 72, beliggende tæt ved den nordøstlige indgang. Nærmeste adresse er Sandet 17, 3500 Værløse.

Naturstyrelsens mål og ønske for BioBlitz’en er en kombination af at skabe interesse for området og formidle dens natur til offentligheden, samt at få et overblik over områdets blomster, dyr og svampe, og det kan du som gæst være med til. Man behøver absolut ikke at være naturekspert¸ der vil være fagfolk til at artsbestemme, det man er i tvivl om.

Naturstyrelsen vil bruge hangar 72 som ’base´, hvor man kan følge med i dagens ’fangst´, da alle artsfundene vil her løbende blive registreret i en BioBlitz database. Her vil man også kunne se flotte plancher, billeder, standere, og meget mere fra de mange deltagende foreninger.

undefined

Desuden vil der være guidede ture i bl.a botanik, fugle, sommerfugle, krybdyr og padder og meget mere. Sent på aftenen vil Danmarks Naturfredningsforening Furesø sørge for, at vi får mulighed for at høre flagermusenes skrig ved hjælp af en flagermusdetektor, og omtrent samme tidspunkt vil Lepidopterologisk Forening sætte lys og rødvinssnore ud for at tiltrække de mange forskellige og interessante natsværmere og andre nataktive insekter.

BioBlitz’en er åbent for alle interesserede, der har lyst til at ’arbejde sammen’ med fagfolk og natureksperter. Man bestemmer selv, om man vil tage ud og observere områdets natur på egen hånd, eller om man også har lyst til at deltage i de guidede ture. Eller om man simpelthen bare vil nyde en dag for sig selv i et dejligt naturområde.

Da det er et forholdsvis stort område og langt mellem de forskellige lokaliteter, der undersøges, er det en fordel at medbringe cykel (og madpakke, alt efter hvor længe du har lyst til at deltage).

Her kan du læse programmet for Bioblitzen 

Her kan du læse mere om Flyvestation Værløse