Defekt pumpe tømmer Klyde sø for vand

29-06-2016

Defekt pumpe tømmer Klyde sø for vand

undefined

Det er et sørgeligt syn, der i disse dage møder de besøgende omkring Klyde sø, der ligger i den sydlige del af Kalvebod Fælled. Den store sø med et vandspejl på over en km2, er skrumpet, og der ligger store områder med mørke mudderflader. Det skyldes en defekt måler, som styrer de store pumper, der ellers skal holde Kalvebod Fælled tør, når der er for meget vand. Pumperne er startet utilsigtet og har sænket vandstanden med næsten en meter. Det var en af de lokale fuglekikkere, der deltager i frivillig fugleovervågning, som tirsdag den 28. juni opdagede, at der var noget helt galt og varskoede Naturstyrelsens lokale enhed. To dage før havde han netop glædet sig over, at vandstanden i Klydes Sø i år var fin.

 

Det manglende vand i søen vil få nogle fatale konsekvenser for mange af de fugle og fisk, der lever i og omkring søen. Vadefugleunger vil få svært ved at finde føde, og de fugle, der raster i området, må vælge andre lokaliteter. En del af de mange fisk, primært skaller, som lever i søen og kanalerne i den sydlige ende, vil formentlig dø på grund af lav iltindhold i de små pytter, der er tilbage. 

 

De store pumper, der styrer vandstanden på Kalvebod Fælled, er normalt ikke i aktion i sommermånederne, men pumper i vintermånederne for at holde områder, der ligger under havets overflade, tørt, når det falder meget nedbør. Naturstyrelsen er ved at undersøge, hvorfor pumperne er startet på dette uheldige tidspunkt. Det er muligvis et lynnedslag under et af de voldsomme tordenvejr der ramte områder i sidste weekend, som har ødelagt de sensorer, der styrer pumperne. Det er ikke muligt at genoprette vandstanden, før der falder meget regn igen. Det sker typisk i vinterhalvåret. Naturstyrelsen overvejer også, hvordan vi kan sikre os, at en lignende situation ikke opstår igen.

undefined
De mørke flader er gammel søbund fra Klyde sø

undefined
Vandstandsmåleren viser at der mangler næsten en meter vand