Vandrefalkene på Møn får fred for droner

02-06-2016

Stadigt flere forstyrrelser fra droner udløser nu et forbud mod de små fly ved Møns Klint. Forbuddet gælder for perioden 1. februar til 31. august.

Droner er livsfarlige for vandrefalke. De sjældne vandrefalke bliver skræmt af de fjernstyrede fly og kan ligefrem finde på at gå til modangreb på dem. Derfor udsteder Naturstyrelsen nu et forbud mod at opsætte droner ved Møns Klint, hvor fire vandrefalkepar om kort tid får unger.

Det er ikke tilladt at opsætte droner på den statsejede del af Møns Klint fra 1. februar til 1. september. Området er markeret med rødt på kortet nedenfor. Overtrædelse kan medføre politianmeldelse. Forbuddet er begrundet i at klinten er et vigtigt yngleområde for vandrefalke samt mange besøgende i turistsæsonen.

 undefined

Rød skravering = Forbud mod opsætning af droner
Grøn streg = Naturstyrelsens områder på Høje Møn

På Møns Klint kan man være så heldig at se vandrefalken, verdens hurtigste fugl. Vandrefalken har behov for beskyttelse. Og på Møns Klint er der også mange mennesker samlet i turistsæsonen. Naturstyrelsen har ansvaret for, at vandrefalkene har den nødvendige ro til at yngle langs med klinten og for at besøgende ikke udsættes for urimelige gener fra droneflyvning.

Droneflyvning kan forstyrre vandrefalken i dens yngleperiode fra 1. februar - 15. juli, og i perioden fra påske til slutningen af august færdes der mange mennesker, som kan blive forstyrret af droneflyvning.

Naturstyrelsen har derfor indført et forbud mod at opsætte droner på Møns Klint i perioden fra 1. februar - 31. august.
Forbuddet er besluttet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 27, stk. 1.  

 

Læs mere om vandrefalken i Miljøstyrelsens artsleksikon

Status for vandrefalkene på Møn pr. 31. maj:

Ved Storeklint på Møn er et kuld på 2 unger blevet ringmærket, 17-18 dage gamle, stille og roligt med kun normal skælden ud, især fra hunnen. Hendes ring blev i øvrigt aflæst: Rød ring på højre fod med hvide bogstaver, og skulle i så fald være fra 2010, antagelig fra klinten, da hun i modsætning til de øvrige voksne falke ofte har siddet på webcam-stangen, hvilket kun de udfløjne unger har gjort.

De to andre ungekuld er ikke tilgængelige i år, men fra observationer er der 2 unger på det ene. Det andet kuld er skjult indtil udflyvningen.

Fuglebeskyttelsesområder:

Andre områder i vores landsdel, hvor det ikke er tilladt at flyve med droner jf. Statens Luftfartsvæsen BL 9-4:

  •          Skælskør Fjord og havet og kysten mellem Agersø og Glænø
  •          Havet og kysten mellem Karrebæk Fjord og Knudshoved Odde
  •          Havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund
  •          Smålandsfarvandet nord for Lolland, Guldborg Sund, Bøtø Nor og Hyllekrog-Rødsand