Grundvandsdagene 2016 - en succes!

24-06-2016

Naturstyrelsen afholdt for første gang Grundvandsdage d. 14. og 16, og det blev en stor succes!

Naturstyrelsen afholdt for første gang Grundvandsdage d. 14. og 16, og det blev en stor succes!

55 kommuner og alle regioner deltog i arrangementet, der havde fokus på den fremadrettede kortlægning og det fællesoffentlige samarbejde. Det blev til to dage med masser af menings- og erfaringsudveksling, og historier fra ”det virkelige liv” i de statslige og kommunale administrationer. Spørgelysten var i top, og der blev netværket i stor stil.

Naturstyrelsen takker for opbakningen til arrangementet og de mange positive tilbagemeldinger, og vil, på baggrund af et udbredt ønske fra deltagerne, invitere til Grundvandsdage igen i 2017.

I 2017 mødes vi mandag d. 12. juni i Aalborg og torsdag d. 15. juni i Odense. Programmet vil blive lagt i løbet af foråret 2017 i samarbejde med Koordinationsgruppen, og med kraftig inspiration fra de tema-forslag, der er indkommet via evalueringen af arrangementet i år.

Vi glæder os til at fortsætte samarbejdet, og til at vi ses igen J

 

PowerPoints fra Grundvandsdagene kan findes her:

Rejseholdet præsentation

BNBO præsentation

Geovejledninger præsentation

Bekendtgørelsesprocessen præsentation

Prioritering af kortlægningsbehov præsentation

Kortlægningsproces præsentation

Administrationsgrundlag og GeoCloud præsentation