Har du set Bornholms nye guldsmed?

03-06-2016

For nogle år begyndte den flotte og varmekrævende kejserguldsmed at yngle på Bornholm. Nu er endnu en flot guldsmed dukket op: Stor kærguldsmed. De nye guldsmede bliver fundet, fordi der bliver ledt efter dem, og fordi klimaet er under forandring.

De danske guldsmede er ved at blive skrevet i mandtal.

I årene 2014-2017 indberetter eksperter og glade amatører frivilligt fund af guldsmede til Atlasprojekt Danmarks Guldsmede (http://www.guldsmedeatlas.dk).  De har inddelt Danmark i godt 600 kvadrater på 10x10 km, og i hvert kvadrat undersøger man, hvor mange guldsmedearter, der findes. Det er Naturhistorisk Museum og hjemmesiden Fugle og Natur, der står bag projektet. Det skal vise, hvordan det står til med guldsmedene og naturen i søer og vandløb.
 
Der er hidtil fundet 60 arter af guldsmede i Danmark. Adskillige er fundet som nye for Danmark i de senere år – formentlig på grund af klimaændringerne, og fordi der nu er fokus på de elegante vandinsekter. Mange af dem er utrolig smukke, så de er en fornøjelse at lære at kende og fotografere. Nogle er lette at kende, andre kræver øvelse at bestemme.

Sidst i maj var biolog, vandkalve- og guldsmedeekspert Mogens Holmen på Bornholm for at lede efter guldsmede. Med succes. Han registrerede et stort antal arter, der i forvejen var kendt fra Bornholm. Men ved den lille sø Sortemyr tæt på den nye parkeringsplads ved Hammershus fandt han den karakteristiske stor kærguldsmed (Leucorrhinia pectoralis). Den er ny for Bornholm. Find Sortemyr på Naturstyrelsens vandretursfolder over Nordbornholm. Fra Sortemyr er det gode muligheder for at vandre til andre småsøer, f.eks. Ankermyr og søerne på den 500 meter lange og smalle Hammersholmeng, som er levested for et hav af sommerfugle, et mylder af den store kejserguldsmed og mange andre guldsmede.

Stor kærguldsmed er trods navnet en mindre guldsmed, men dog lidt større end andre kærguldsmede (Leucorrhinia): Op til 45 mm lang og 70 mm i vingefang. Hannen kendes på en markant citrongule tegning på bagkroppen. Den findes ved solbeskinnede, rene småsøer i skov og mose. Sortemyr, som Naturstyrelsen holder lysåben ved at rydde opvækst langs bredderne, er lige efter bogen. Rydningen langs bredden svarer stort set til, hvad bævere ville gøre i mere vild natur.    
 
Den store kærguldsmed er sjælden og én af Danmarks tre fredede guldsmede. Den må ikke indsamles eller slås ihjel - hverken som æg, larve eller voksen.  Mogens Holmen skriver i en mail til Naturstyrelsen: ”Jeg tror mest, at den er nyindvandret til Bornholm, da den ellers nok ville have været set tidligere - i Sortemyr eller andre potentielt egnede steder, som der egentlig er en del af på Bornholm. Så jeg tror også, at den vil blive set flere steder på øen fremover. Arten har i de senere år tydeligvis bredt sig noget i de sydlige og østlige dele af landet… Det varmere klima "giver" den formentlig noget.”

Naturstyrelsen på Bornholm opfordrer interesserede til at se efter den nye guldsmed med den citrongule plet ved rene, solbeskinnede småsøer andre steder i skove på Bornholm. Den sætter sig gerne på solvarme, liggende stammer og grene eller på sumpplanter. Hvis du ser den, så tag et billede som bevis og send det til naturformidler Michael Stoltze på Obfuscated Email

Læs mere om stor kærguldsmed her: http://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/artsleksikon/dyr/insekter/guldsmede/stor-kaerguldsmed/


undefined 
Ung hun af stor kærguldsmed på bregneblad ved Sortemyr 27. maj 2016. Pletterne på bagkroppen er grøngule, men bliver mørkere med tiden. Den bageste plet bliver dog ved med at være lysegul, så gamle hunner ligner hanner. (Foto: Mogens Holmen).   


undefined
Han af stor kærguldsmed. (Foto: Mogens Holmen).


Kontakt

Michael Stoltze

Naturformidler
Naturstyrelsen Bornholm