Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse

10-06-2016

Naturstyrelsen og KL er enige om at skabe et kvalitetssikret overblik over indsatsplanerne.

Naturstyrelsen har sendt brev med bilag ud til kommunerne med ønske om at få skabt et kvalitetssikret overblik over indsatsplanerne.