22-06-2016

Bekæmpelse vadegræs – dispensation strandbeskyttelseslinjen.

LIFE Læsø har ansøgt Kystdirektoratet  om dispensation til bekæmpelse af vadegræs indenfor strandbeskyttelseslinjen.

Denne ansøgning er nu behandlet og der er givet dispensation med en række vilkår.

Da dispensationen alene er offentliggjort ved indrykning af annonce i Læsø Posten 15. juni 2016 og med henvisning til Kystdirektoratets hjemmeside, skal LIFE projektet opfordre til at alle lodsejere, med relevante matrikler, søger indsigt i dispensationen her:

Se på www.kyst.dk under menupunktet Quicklink/offentliggørelser.

Dispensationen kan i øvrigt læses under "Presseklip" på LIFE projektets hjemmeside