Ny kalv i Bisonskoven

09-05-2016

Der har været familieforøgelse i Bisonskoven, hvor der er blevet født en kalv på "Skovens Dag", søndag den 1. maj. Der er ikke før født kalve så tidligt på sæsonen i Almindingen. Det er godt med så tidlige fødsler. Naturstyrelsen forventer flere kalve i de kommende uger og indskærper reglerne for færdsel.

Den nye kviekalv, der formentlig er født 1. maj 2016. (Foto: Søren Friese, Naturstyrelsen).

Søndag den 1. maj bød Naturstyrelsen på offentlig tur til Bisonskoven i anledning af Skovens Dag. På dagen manglede en ko i flokken. Det havde sin naturlige forklaring.

Bisonkøer forlader nemlig flokken nogle dage, når de føder, og nu har vi registreret en ko med kalv. Ud fra vore iagttagelser og et par fotos på respektfuld afstand vurderer vi, at kalven er født 1. maj. Det er den hidtil tidligste fødsel i Bisonskoven. Tidlige fødsler nu, hvor vækstsæsoner er i gang, er en fordel for dyrene.

Flokken består nu af 15 bisoner, og der bliver formentlig født flere kalve i de kommende uger. Siden de syv bisoner kom til Bornholm i 2012 er der født 11 kalve: Én i 2013, fem i 2014, fire i 2015 og foreløbig altså én i 2016. To køer og en kalv døde i sommeren 2015.

Overhold regler for færdsel i Bisonskoven
Siden projektets start i 2012 har der været næsten 1/2 million besøgende i Bisonskoven. Det er gået fint, fordi publikum som regel har været gode til at overholde de enkle, men vigtige regler for færdsel i området.  

Trods sin størrelse er den europæiske bison ikke farlig for mennesker, hvis man opfører sig fornuftigt. Hvis en bison føler sig truet, vil den dog forsøge at forsvare sig. Køer med spæde kalve forsvarer deres afkom med særlig ildhu de første par uger efter fødslen, hvis nogen kommer for nær.

I 2015 var vi nødt til lukke Bisonskoven for færdsel i en periode, da der var spæde kalve. Følg derfor altid reglene nøje, og vær ekstra omærksom, når der er nyfødte kalve. Træng aldrig bisonerne op i en krog, og følg disse enkle regler:

  • Gå kun på faste veje og markerede (gule) stier
  • Hold en afstand af minimum 100 meter til en bison
  • Gå aldrig imellem en bisonko og hendes kalv
  • Det er forbudt – og farligt – at fodre en bison
  • Kast aldrig sten eller andet efter dyrene
  • Undgå at larme
  • Hold altid hunde i snor og tæt på dig selv

Hvis du mod forventning skulle føle dig truet af en bison, så træk dig langsomt baglæns væk fra dyret.
Bilister skal vise hensyn, hvis bisonflokken står på vejen. Stop i god afstand og nyd synet til flokken er gået, eller bak forsigtigt væk fra bisonerne. Forsøg aldrig at skræmme bisonerne væk fra vejen.


Læs mere her om de europæiske bisoner på Bornholm.

God tur i Bisonskoven!

Den nye kalv, moderkoen (t.v.), stor tyrekalv (midten) og den gamle tyr (bagest) på Nyhusengen. (Foto: Søren Friese).
Den nye kalv, moderkoen (t.v.), stor tyrekalv (midten) og den gamle tyr (bagest) på Nyhusengen. (Foto: Søren Friese, Naturstyrelsen).

Kontakt

Michael Stoltze

Naturformidler
Bornholm

Kontakt

John Orbitt

Skovfoged
Bornholm