Prioritering af kortlægningsbehov

14-06-2016

Prioriteringen af de indmeldte kortlægningsbehov er færdig.

Prioriteringen kan ses her samt på GeoCloud (kræver dog login).

Grundvandskortlægningen sætter gang i opgaver i ”skal-opgaver”, ”synergi med skal-opgaver”, direkte rettelser” og ”fremtidige forhold” og selvfølgelig ”afklarende spørgsmål”.

Kommunerne vil hen over sommeren få tilsendt svarbreve på deres konkrete indmeldinger.