Redekasser til Vendehalse i Fosdal og Svinkløv Plantager

01-06-2016

Forsøg med opsætning af redekasser håbes at kunne skabe grundlag for ynglende Vendehalse

Biologisk Forening for Nordvestjylland og Naturstyrelsen Thy står bag et forsøg med opsætning af redekasser i Fosdal og Svinkløv Plantager. De opsatte redekasser er målrettet mod den lille spættefugl, Vendehalsen. Vendehalsen er i de sidste årtier blevet en meget sjælden ynglefugl i Danmark. Kasserne er opsat for at hjælpe arten med en egnet og sikker redemulighed, så at bestanden kan øges.

Erfaringer tyder på, at arten kan yngle i plantager med større rydninger af grantræer. Det skyldes, at rydningerne ofte indeholder mange tuer af de myrerarter, som udgør vendehalsens føde. Og da naturlige redehuller er meget fåtallige i plantagerne, søger man på denne måde at hjælpe vendehalsen med en kunstig redemulighed.

Biologisk Forening for Nordvestjylland og Naturstyrelsen Thy håber naturligvis på, at der kommer et eller to par vendehalse for at yngle i kasserne, men langt de fleste kasser vil givetvis blive beboet af mejser (musvit, blåmejse).

undefined

Kontakt

Per Hyttel

Skovfoged