Reducering af konflikter med løse hunde i naturen

30-06-2016

Naturstyrelsen Thy har fokus på den gode naturoplevelse i samspil med naturen

Løs hund i hundeskov. Den skal dog stadig være under kontrol.

Der er rigtig mange mennesker, både med og uden hund, der hver dag benytter Naturstyrelsen Thys arealer til rekreative formål. Naturstyrelsen Thy byder både mennesker og hunde velkommen, så længe gældende regler overholdes.

Hovedreglen for hunde i naturen er, at de skal være i snor. Løse hunde skal altid være under kontrol. Reglerne skyldes, at hunden er en stressfaktor for naturens vilde dyr, kan være til gene for andre friluftsgæster og også til gene for andre hunde.

Løse hunde er specielt til gene for andre hunde i snor. Mødet mellem en løs hund og en hund i snor resulterer ofte i et hundeslagsmål. Ejeren af den løse hund vil altid være erstatningspligtig i sådan en sag. At lade hunden løbe løs i skoven kan også være til fare for hunden selv. Der er flere eksempler på at løse hunde er blevet sparket af kronhinder med kalve og græssende kreaturer.

Der er dog steder, hvor det er tilladt at lade hunden løbe løs på Naturstyrelsen Thys arealer. I hundeskovene må du lade din hund løbe frit – under forudsætning af, at du har ”fuldt herredømme” over hunden, dvs. helt svarende til hundelovens bestemmelser om fuldt herredømme. Ligeledes må hunden løbe løs på strandbredden - dog ikke i sommerhalvåret fra 1. april til 30. september.

Mere information om reglerne for løse hunde findes i Friluftsrådets Inspirationskatalog til reducering af konflikter i naturen – løse hunde.

Kontakt

Tommy Hansen

Vildtkonsulent

Morten Brown Stummann

Forstfuldmægtig