Reducering af konflikter med mountainbiking i naturen

20-06-2016

Naturstyrelsen Thy har fokus på den gode naturoplevelse i samspil med naturen

Eksempel på et MTB piratspor, der er opstået ved gentagen MTB kørsel samme sted i skovbunden. Sporet går hen over en grævlingegrav og har desværre haft den uheldige konsekvens, at grævlingen er flyttet til en anden lokalitet.

Der er rigtigt mange Mountainbike (MTB) kørere, der benytter sig af de i alt 5 etablerede MTB spor ved Naturstyrelsen Thy i henholdsvis Svinkløv, Kollerup, Vilsbøl, Vandet og Tvorup Plantager. Naturstyrelsen Thy er glade for at kunne understøtte denne brugergruppe og derved være med til at sikre at endnu flere borgere aktivt benytter statens skove. Langt hovedparten af de MTB kørere der kommer på Naturstyrelsen Thy opfører sig således også rigtigt pænt, og dyrker deres sport under hensyntagen til naturen og de andre brugergrupper.

Desværre oplever vi ved Naturstyrelsen Thy et stigende problem med MTB kørsel på afmærkede vandrestier og i skovbunden udenfor de etablerede MTB spor. Denne form for MTB kørsel har en negativ effekt på både naturen og de andre gæsters oplevelse, og er således ikke ønskelig. Naturstyrelsen Thy indstiller derfor på det skarpeste, at denne form for MTB kørsel ophører.

DGI, DFI (ved Danmarks Cykelunion) og Naturstyrelsen har i fællesskab opstillet et MTB kodeks, som alle MTB kørere opfodres til at følge:

undefined

Mere information om reglerne om cykling i naturen kan findes i Friluftsrådets Inspirationskatalog til reducering af konflikter i naturen – Mountainbiking.

Kontakt

Thomas Wessel Fyhn

Skovfoged

Morten Brown Stummann

Forstfuldmægtig