Skovrejsning ved Havnbjerg på Als

22-06-2016

Den 20. juni 2016 blev samarbejdet omkring etablering af ny statsskov ved Havnbjerg på Nordals markeret.

Foreningen Vandsamarbejdet, Sønderborg kommune og Naturstyrelsen er blevet enige om indholdet af en samarbejdsaftale, som sikrer, at der kan opkøbes jorder og rejses skov på et ca 150 ha stort område mellem Oksbøl og Havnbjerg.
Formand for Foreningen Vandsamarbejdet Peter Petersen plantede en af de 3 ege.
Formand for Foreningen Vandsamarbejdet Peter Petersen plantede en af de 3 ege, som var den fysiske markering af samarbejdet.
undefined
Hans Grau, som har afhændet jord i området, havde taget børnebørnene med, så de alle kunne være med til at sætte nogle af de første planter i den nye statsskov.