Status i Bisonskoven - juni 2016

28-06-2016

Der er nu 16 bisoner i Bisonskoven i Almindingen - fire køer, syv tyrekalve og fem kviekalve. Der blev født en kalv 1. maj 2016. Den "gamle" bisontyr blev aflivet 23. maj 2016, da han var mager og svækket. Siden er der født to kalve, og endnu en kalv er tilsyneladende på vej.

Bisonkøer og den første kalv, der blev født allerede 1. maj 2016. (Foto: Søren Friese, Naturstyrelsen)

De europæiske bisoner i Almindingen formerer sig stadig over al forventning. Den første kalv i 2016 blev født allerede 1. maj, og siden er der født yderligere to kalve. Tre af de fire køer har således født kalve, og Naturstyrelsen skønner, at den sidste ko kan sætte kalv hvad dag, det skal være.

Tyren, som er far til kalvene, havde været mager siden brunsten i sensommeren 2015, og da han fortsat tabte sig i løbet af foråret, blev han efter råd fra dyrlæger aflivet den 23. maj. Efterfølgende undersøgelser har ikke entydigt fastlagt, hvorfor han var så afmagret. Han havde en del lungeorm (en almindelig parasit), som bisoner kan være ret følsomme overfor. Det har sandsynligvis ført til, at han mistede vægt på trods af, at han spiste godt.

De to seneste fødsler er sket efter aflivningen af den "gamle" bisontyr. Ud over disse "post mortem-fødsler" venter Naturstyrelsen en fjerde fødsel i den nærmeste fremtid. Flokken består nu af fire køer og 12 kalve - syv tyrekalve og fem kviekalve: En tyrekalv fra 2013, tre tyrekalve og to kviekalve fra 2014, en tyrekalv og to kviekalve fra 2015 og to tyrekalve og en kviekalv fra 2016.

Forsøg med kvier på Hjulmagermyr
Om kort tid vil et par unge almindelige køer (kvier) blive sat på græs under elhegn på engen Hjulmagermyr midt i Bisonskoven. Det sker som et forsøg, der skal belyse, om den unge tyrekalv fra 2013 viser interesse for kvierne og evt. går ind i deres indhegning. Forsøget løber frem til ca. 1. oktober 2016.

Måske nye bisoner til Bornholm
Naturstyrelsen er ved at afklare, hvad der skal ske med de bornholmske bisoner i fremtiden. Hvis en del af dyrene skal gå frit som et forsøg, skal der anskaffes fire-fem unge bisonkøer, som kan lukkes ud sammen med den bornholmske bisontyr fra 2013. Den indfødte bisontyr er flot, næsten udvokset og bliver kønsmoden næste år. Desuden skal der anskaffes en ny tyr til den eksisterende flok. Samtidig skal overskuddet af bornholmske tyrekalve eksporteres.

Hold afstand og vær rolig!
Fritlevende bisoner er fredelige og normalt ret sky dyr, der vil trække væk, hvis man nærmer sig. Bisonerne i indhegningen i Almindingen er ikke så sky mere, og hegnet sætter begrænsninger for, hvor langt de kan flytte sig. Men man må ikke glemme, at det er vilde dyr med instinkterne i behold.

Når en bisonko skal til at kælve, trækker den sig væk fra flokken. Her føder den og bliver på afstand af flokken med sin lille kalv i to-fire uger, hvorefter mor og kalv vender tilbage til bisonflokken. I perioden, hvor koen er alene med sin kalv, vil hun forsvare kalven, hvis nogen kommer for nær. Koen kan angribe hurtigt og uden varsel.

I første omgang vil koen som regel markere med skinangreb. Det er sket nogle få gange, hvor publikum ikke har fulgt vores anvisninger og bevæget sig alt for tæt på. Af den grund var vi sidste år nødt til at lukke Bisonskoven i en periode. Vi har kendskab til en enkelt episode i år med gæster, der var gået for tæt på og fulgt efter dyrene ind i bevoksningen. Vi vil nødigt lukke skoven igen, og indskærper derfor, at alle følger vores anvisninger. Af hensyn til dyrene og sikkerheden understreger vi, at de europæiske bisoner er vilde dyr, der skal omgås med respekt.

Naturstyrelsen beder alle besøgende om at følger disse anvisninger nøje:

Er du gående på veje og stier:
Ophold dig kun på Bisonskovens faste veje og markerede (gule) stier.
Gå ikke tættere på dyrene end 100 meter.
Vær rolig og stille og gå langsomt væk, hvis dyrene selv bevæger sig tættere på end 100 meter.
Hunde skal være i snor.

Er du i bil på Christian den X.s Vej:
Kør meget langsomt.
Kør ikke tættere på bisonerne end 100 meter.
Bliv i bilen, hvis du holder stille og bisonerne kommer tættere på end 100 meter.
Forhold dig roligt, giv dig tid, nyd oplevelsen og vent med at køre eller stige ud, til dyrene er gået.

Hvis reglerne overholdes og dyrene opfører sig roligt, vil der fortsat være offentlig adgang til Bisonskoven. Hvis der viser sig tegn på problematisk adfærd, kan det dog blive nødvendigt at lukke for offentlig adgang i en periode. Man kan følge med i situationen her: http://www.naturstyrelsen.dk/lokale-enheder/bornholm og http://www.naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/bison-bornholm/


God tur til Bisonskoven!


undefined
Kalven fra 1. maj 2016 godt en uge efter fødslen. (Foto: Sørens Friese, Naturstyrelsen).  


undefined
Den gamle tyr fra Polen i oktober, 2015, hvor han allerede var mager. I foråret 2016 tabte faderen til de bornholmske bisonkalve sig yderligere og måtte aflives. (Foto: Michael Stoltze, Naturstyrelsen).


undefined
Den førstfødte bornholmske bisontyrekalv fra 2013 er snart udvokset og bliver kønsmoden i 2017. (Foto: Michael Stoltze, Naturstyrelsen).