Urørt skov og offentligt brugerrådsmøde

06-06-2016

Årets offentlige brugerrådsmøde afholdes torsdag d. 16. juni 2016, kl. 19.00 på Skærum Mølle

Naturstyrelsen Vestjylland inviterer til offentligt brugerrådsmøde.

Aftenen starter med et oplæg om "Urørt skov - muligheder og problemer" v. Peter Friis Møller - og efterfølgende debat om emnet.

Udlægning af urørt skov er jævnligt blevet nævnt som en løsning på biodiversitetskrisen i skovene.

Passer det?  Hvad kan der opnås?  Hvor er problemerne? Og hvad er alternativet?

Peter Friis Møller har en omfattenden baggrund indenfor området, og har bl.a. skrevet flere bøger om naturen i skovene.

På mødet skal der også vælges to medlemmer til brugerrådet. Der skal aflægges beretning om året der gik og planer for Naturstyrelsen Vestjyllands drift i fremtiden.

I statusrapport 2015 kan du læse om Naturstyrelsen Vestjyllands aktiviteter i det forgangne år.

Tilmelding ikke nødvendig. Der serveres kaffe.

Læs mere om brugerrådet her

Skærum Mølle ligger på adressen Skærum Møllevej 4, 7570 Vemb.

Eventuelle spørgsmål til skovfoged Christian Hollesen - 40 20 71 40 eller Obfuscated Email