Aftenfalkenes ballet over Bastemose

13-05-2016

Lige nu er der mange aftenfalke over Bastemose i Almindingen på Bornholm. De sjældne gæster fra Østeuropa flyver hurtigt og elegant over mosen og fanger guldsmede i luften.

Aftenfalk i fuld fart over Bastemose. Hannen er let kendelig på sin skifergrå fjerdragt og de rustrøde fjer omkring fødderne. (Foto: Michael Stoltze, Naturstyrelsen).

Når det er højtryk med klart vejr og sydøstenvind i maj, kommer de eksotiske, østeuropæiske aftenfalke undertiden til Danmark for at æde. De søger især til skovmoser, hvor guldsmede og vårfluer klækker i massevis. I starten flyver de store insekter ret sløvt omkring over vandet og er let og nærende bytte for falkene.

Bastemose i Almindingen er en af de klassiske lokaliteter for falke, og lige nu er der rigtig mange.  Det er overvejende hanner af aftenfalke, der er lette at kende på deres skifergrå fjerdragt, orange ben og rustrøde undergump.  Hunnen ligner den brogede lærkefalk, som også fouragerer over Bastemose hver sommer og – i modsætning til aftenfalken – yngler i området.

Begge falkearter er på størrelse med tårnfalke – det vil sige omkring 30 cm lange med et vingefang på godt 70 cm. De er meget adrætte, når de i stor fart flyver frem og tilbage og stejlt op og ned over mosen og ind i mellem sagtner farten for at tage guldsmede og andre store insekter i luften.
 
Man kan se de fine falkes ballet over Bastemose fra fugletårnet tæt ved parkeringspladsen ved landevejen gennem Almindingen. Der er også er adgang til tårnet for kørestolsbrugere.  Læs mere her:
http://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/naturguider/almindingen/sevaerdigheder/#bastemose

Aftenfalkene er der nu og formentlig frem til midt i juni. Lærkefalkene er der nu og hele sommeren.

God tur!


undefined
Aftenfalke (hanner) i hvile i krattet ved Bastemose. (Foto: Michael Stoltze, Naturstyrelsen).

undefined
Aftenfalk vender i luften over Bastemose. (Foto: Michael Stoltze, Naturstyrelsen).

undefined
Aftenfalk med vårflue i næbbet over Bastemose. Falkene griber insekterne i luften med kløerne, som de straks efter fører op til næbbet med fangsten. (Foto: Michael Stoltze, Naturstyrelsen).

undefined
Aftenfalk tager byttet fra sine kløer i luften over Bastemose. (Foto: Michael Stoltze,Naturstyrelsen).

 

Kontakt

Michael Stoltze

naturformidler
Bornholm