Bioblitz – et øjebliksbillede af naturen

12-05-2016

D. 21. -22. maj fra 10 til 10 vil Naturstyrelsen Nordsjælland sammen med Helsingør Kommune og en lang række frivillige naturnørder lave et øjebliksbillede af naturen i Teglstrup Hegn, Hellebæk Kohave og Vestkilen.

Indenfor 24 timer vil fem udvalgte lokaliteter i skoven blive gennemtrawlet og hver plante, hver svamp og hvert dyr, der bliver fundet vil blive bestemt og inddateret i en naturdatabase. Og du er velkommen til at komme og se hvordan det foregår!

Og hvorfor så det?

Jo – for at få en fornemmelse af, hvor galt eller godt det står til med artsrigdommen i omådet lige uden for Helsingør. Den biologiske mangfoldighed også kaldet biodiversiteten i Danmark er presset. I mange år har der været en nedgang i naturtyper og arter og den udvikling skal vendes. Derfor tiltrådte Danmark Biodiversitetskonventionen i 2008 og har sammen med EU sat sig nogle 2020 mål på området.

I statsskovene skal der f.eks. efterlades 3 – 5 træer pr. ha. til en langsom død, når områder fældes. Mens stammerne ligger og forgår, vil svampe, insekter og andre smådyr udnytte dem som fødekilde og skjul. Mange af de truede skovdyr, er truede fordi der i mange år ikke har været døde træstammer nok i skovene. Statsskovene er også blevet FSC certificeret og er gået over til naturnær skovdrift. Dette sammen med en mere naturlig vandbalance i skovene og de mange beskyttelseskrav, der er lagt på skovene fra EU, giver et håb om at udviklingen af biodiversiteten vil begynde at gå den rigtige vej.

De fem udvalgte
De fem lokaliteter, der skal undersøges til Bioblitz arrangementet er udvalgt, fordi de repræsenterer forskellige naturtyper. Der er både løvskov, mose, eng, græsningsskov og vandhuller. Det forventes at de tilsammen kan give et godt billede af, hvad Teglstrup Hegn, Kohaven og Vestkilen gemmer af forskellige arter. 

Tag med ud og oplev naturens rigdom
På Bioblitzen vil det være muligt at komme med ud til de forskellige lokaliteter og opleve den natur og de arter, der er knyttet til netop de forhold, der er der. Naturfolk vil kunne fortælle om udviklingen i områderne og samtidig vil så mange arter som muligt blive registreret og inddateret i naturdatabasen ” Fugle og Natur”.

Tag cyklen og madpakken med
Programmet er lagt, så det er muligt, at komme rundt til de fem lokaliteter på cykel. Udgangspunktet for Bioblitzen er Naturstyrelsens bygning/Alvsgården i Hellebæk Kohave. Her bliver nogle planter og dyr tjekket en ekstra og inddateret i databasen og her vil være information om programmet. 

Med kamera og nysgerrighed
Alle er velkomne til at være med til at bestemme arter. Solsorte, skovsnegle, anemoner, bøgetræer og egern. Alt skal med på listen. Tag derfor syltetøjsglas og et par plastikposer med, en kikkert, en lup og en fuglebog eller hvad du har derhjemme. Og husk en blyant og kamera, der skal tages masser af billeder.

Flagermus, planter, natsværmere og fuglesang
Nogle arter er svære at bestemme på egen hånd, ikke mindst de der færdes om natten. Derfor er der også arrangeret ture i den mørke tid af døgnet. Kl. 21 er der Flagermustur og sidst på aftenen vil fagfolk lokke natsværmere til med sukker og lys og ud på morgenen vil fuglekoret sætte ind og det vil være tid til at registrere de mange fuglestemmer. Du kan være med, med din viden eller suge til dig af guidernes.

undefinedKl. 10.00 d. 22. maj på Biodiversitetens Dag - præcist et døgn efter starten vil Bioblitzen blive afsluttet. Der vil gå nogle dage før det endelige artstal bliver kendt. Nogle arter kræver et ekstra tjek og gengangere skal luges ud.

 

BioBlitz er en registrering af så mange arter som
muligt, inden for et døgn og i et afgrænset område.

Flora og fauna undersøges af fagfolk og interesserede
besøgende. Arterne indgår i en database.

Bioblitz i Teglstrup Hegn, Hellebæk Kohave og Vestkilen . 21.maj kl. 10.00 - 22. maj kl. 10.00
Mødested: Hellebæk Avlsgård, Hellebækvej 87, 3000 Helsingør.

Program for Bioblitzdøgnet

Turbeskrivelser

Læs mere om bioblitzen

undefined

undefined