Der afholdes generalforsamling i Harrild Hedes Venner 11. maj

13-04-2016

Harrild Hedes Venner, der er en støtteforening i forhold til aktiviteter på og omkring Naturcenter Harrild Hede afholder generalforsamling på Naturcenter Harrild Hede onsdag den 11. maj kl. 19:00

 undefined

Hermed indkaldes der til ordinær generalforsamling i Harrild Hedes Venner onsdag den 11. maj 2016 kl. 19.00 på Naturcenter Harrild Hede.

Foreningen er vært ved kaffe og kage.

Dagsordenen er således:

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning.
  3. Godkendelse af årsregnskab.
  4. Indkomne forslag.

Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 8. dage før generalforsamlingen.

Forslag sendes på følgende mail:Obfuscated Email

  1. Godkendelse af budget og fastlæggelse af kontingent.
  2. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

På valg til bestyrelsen er:

Evald Asp (Modtager genvalg)

Carsten Dalgaard (Modtager genvalg)

Søren Hansen (Modtager genvalg)

Flemming Broe (Modtager genvalg)

  1. Valg af revisor og revisorsuppleant.

På valg til revisor er:

Niels Peter Brøgger (Modtager genvalg)

  1. Forslag til vedtægtsændring.

Bestyrelsen foreslår ændring af vedtægternes § 6.

Følgende tekst i vedtægternes § 6. Mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne skal vælges blandt medlemmerne af brugerrådet for Naturcenter Harrild Hede ændres til følgende tekst. Mindst to af bestyrelsesmedlemmerne vælges blandt medlemmerne af brugerrådet for Naturcenter Harrild Hede.

  1. Eventuelt.

 

 

Torben Bøgeskov

Naturcenterleder