Grand canyon ved Bøllemosen

12-05-2016

Skoven genlyder af en liflig klukken fra den nye flod der løber i bunden af "Grand canyon", som er en dyb grøft øst for Bøllemosen. Naturstyrelsen har åbnet den gamle grøft, som før var rørlagt. Det er overløbet fra Bøllemosen, der i mange år har været spærret. Det betyder at vandstanden i Bøllemosen, som i gennem mange mange år, har været fast, er steget med 60 cm. I løbet af nogle uger, vil vandstanden være tilbage på det normale leje, så planter og dyr kan trives i både mose og hængesæk.

undefined