Mosemænd i sving i Holmegaard Mose

18-05-2016

Før gravede de tørv, nu borer forskere og frivillige i mosen for at finde ud af, om der kan genskabes et større moseområde som en rigtig højmose. Naturstyrelsen har fået penge fra EU gennem LIFE-programmet til genopretningen.

Holmegaard Mose gemmer på 15.000 års historie. Med et 5 meter langt bor kan man godt kigge i gemmerne, men det er en fordel at have en historiekyndig med. Det havde Naturstyrelsen og Danmarks Naturfredningsforenings mosegruppe, da de var i mosen med en af Danmarks få moseeksperter, Bent Aaby, tidligere leder af Nationalmuseets naturvidenskabelige Undersøgelser. 

Naturstyrelsen har ansvaret for naturplejen og genskabelsen af Østdanmarks største højmose, som ejes af Holmegaard Gods. Tørven er gravet væk over store dele af mosen gennem 200 års tørvegravning, men det er muligt at genskabe store dele af den. EU støtter et såkaldt LIFE projekt, der skal hjælpe til at genskabe mosen. Og i øjeblikket er Naturstyrelsen i færd med at undersøge mosens opbygning for at vurdere potentialet for at genoprette hele den 500 ha store højmose.

Mosekerne bliver målt op

Bunden af mosen er nået, og den sidste borekerne måles op (Bent Aaby til venstre, Torben Hviid til højre).

Naturstyrelsen samarbejder med frivillige bl.a. i Naturfredningens mosegruppe, som hjælper med naturplejen og praktiske undersøgelser. Og de frivillige lærer undervejs mosen rigtig godt at kende. Som her, hvor Bent Aaby kunne vise mosens lagdelte opbygning og fortælle, hvordan den er opstået. Da isen forsvandt for 15.000 år siden lå der en sø, der ganske langsomt groede til. Ovenpå ler og sand, som isen efterlod, ligger stadig resterne af søens liv: sneglehuse, muslingeskaller, rester af alger og andet. Den lavvandede sø blev til en sump, der nu kan spores som rester af blade og stængler i tørven. Og for 6000 år siden, da vores stenalderforfædre begyndte at opdyrke jorden, voksede mosen langsomt op som en stadig større pude af tørvemos. 5 – 6 meter tørvemos har der været, som nu næsten er gravet væk. Men Bent Aaby og hans hjælpere kunne i søndags vise, at der stadig er levende højmosetørv flere steder i mosen, som er et godt udgangspunkt for LIFE projektets aktiviteter. 

"Det er en fantastisk oplevelse at stå og kigge og mærke på tørv og rester af dyr og planter, som levede for tusinder af år siden", fortæller Torben Hviid, der er projektleder for Naturstyrelsens EU støttede LIFE projekt. Naturstyrelsen overvejer at anskaffe sig boregrej, som kan bruges til flere undersøgelser af mosegruppen og måske i samarbejde med undervisningsinstitutioner i området.

Life logo    Natura 2000 logo

 

Se boringskort over mosen: Boringskort

Besøg mosen og læs mere: Folder for Holmegaard Mose