Kom til Natura 2000 Dag på Harrild Hede

16-05-2016

Lørdag den 21. maj er Natura 2000 Dag, hvor naturen fejres over hele Europa, blandt andet med åbent hus på Harrild Hede og det lokale naturcenter.

undefined

Harrild Hedes Venner og Naturstyrelsen er gået sammen om at fejre naturen på Natura 2000 dagen lørdag den 21. maj. 

Fra kl. 13:00 til 17:00 er der åbent hus på Naturcenter Harrild Hede. Der er kaffe på kanden og tid til en snak om naturen på Harrild Hede, og hvad der gøres for at passe på den. Der er også tændt op i grillen, så du kan tilberede din medbragte mad.

Denne eftermiddag er der mulighed for at køre i egen bil ind over Harrild Hede og rundt i Nørlund Plantage ad en 22½km lang rute. På naturcenteret kan du få udleveret kort med beskrivelse af et antal punkter langs ruten. Det er også muligt at køre ruten igennem på cykel. Du kan også få et kort over en 6 km lang vandretur. På kortet er der forklaring til noget af det, man ser undervejs.

Kl. 14:00 kører skovfoged Hans Jensen ”Hugormen” en tur på heden og fortæller undervejs. På denne tur har handikappede og gangbesværede fortrinsret.

Den 21. maj 1992 blev EU's såkaldte habitatdirektiv vedtaget. Det danner grundlag for Natura 2000 områderne, som er et net af beskyttede naturområder i Europa. I Danmark er der 252 Natura 2000 områder. Et af disse er Harrild Hede samt andre heder og moser i Nørlund Plantage, ialt 2349ha. I de seneste år er plejen af dette område sket med EU-støtte via LIFE Hede-projekt

Læs mere om Natura 2000

Læs mere om LIFE Hede-projektet 

Naturcenter Harrild Hede ligger på Fasterholtvej 36, 7330 Brande.

undefined

Hans Jensen

Skovfoged