Nu starter arbejdet med næste bekendtgørelse

02-05-2016

Den kommende bekendtgørelse vil indeholde de kortlægningsprojekter, der blev færdiggjort i 2015.

Naturstyrelsen har d. 2. maj 2016 igangsat en høring (scoping) vedrørende fastlæggelse af rammerne for miljøvurderingen af den kommende bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer med svarfrist d. 19. maj 2016 kl. 16.00. Se det udsendt brev her.

Efter endt scoping vil Naturstyrelsen udarbejde en miljørapport på baggrund af eventuelle scopingsvar og derefter sende udkast til bekendtgørelse i 8 ugers høring.