Over 800 arter fundet i Teglstrup-Hellebæk området på 24 timer

26-05-2016

Fra d. 21. til 22. maj fandt 50 deltagere i Bioblitz over 800 forskellige arter i Teglstrup Hegn, Hellebæk Kohave og i Helsingørs Grønne Vestkile.

Bioblitzen blev indledt med en guidet tur i Hellebæk Kohave og -Skov, hvor hver en plante og hvert et dyr, der blev set blev noteret.

Der blev fundet alt fra de almindelige arter som blishøne, skrubtudse, ræv og mælkebøtte til de mere specielle som juvelsivbuk, sumptorngræshoppe og hekse-sækdug. Arter som de fleste slet ikke ved, eksisterer.

Sjældne arter

Der blev også fundet arter, som Danmark er ekstra forpligtet til at passe på f.eks. dværgvandnymfen, som er på Rødlisten. En liste over arter, der er sjældne og/eller truede. De sjældne arter; sivbuk og den store edderkop dolomedes og arten stor kærguldsmed, som er en udpegningsart for Natura 2000 området Teglstrup Hegn, blev fundet her, sammen med flere andre sjældne arter.

Frivillige eksperter

Alle disse arter blev kun fundet pga. en meget entusiastisk flok af fagligt dygtige frivillige, som brugte mange timer, også om natten, i jagten på nye, kendte og sjældne arter. Naturstyrelsen Nordsjælland og Helsingør Kommune vil gerne sende en stor tak til alle, der deltog i Bioblitzen 2016.

Endeligt antal

Vi har ikke det endelige antal helt endnu, da nogle arter skulle med hjem og bestemmes præcist og de arter, der er indtastet i databasen, skal godkendes. Men konklusionen må være at vi fandt flere i år i Teglstrup-Hellebæk og Vestkilen end de to foregående år i Gribskov og Tisvilde Hegn. Godt gået!

 

undefined

Tobias med dagens største svampefund