Sti og udsigtssteder indvies på Nordbornholm

27-05-2016

Realdania og Naturstyrelsen har på Nordbornholm i samarbejde med arkitekt Erik Brandt Dam skabt et nyt stiforløb over Hammersholm med tre nye udsigts- og opholdssteder. Stien binder Folkemødeområdet i Allinge-Sandvig og Hammershus sammen og passerer gennem et storslået og varieret kultur- og naturlandskab. Helt særligt for området er de mange helleristninger ved Hammersholm. Stien og stederne, som er en del af Realdanias kampagne Stedet Tæller, indvies tirsdag den 31. maj 2016.

Et af de nye opholds- og udsigtsstedet ved vandrestien fra Allinge-Sandvig til Hammershus. (Foto: Erik Brandt Dam).

Realdania og Naturstyrelsen har på Nordbornholm i samarbejde med arkitekt Erik Brandt Dam skabt et nyt stiforløb over Hammersholm med tre nye udsigtsplatforme. Stien binder Folkemødeområdet i Allinge-Sandvig og Hammershus sammen og passerer gennem et hidtil ret upåagtet, men storslået og meget varieret landskab med blandet løvskov, lysninger, klipper, små, nedlagte stenbrud og mange fortidsminder.  Helt særligt for området er de mange helleristninger ved Hammersholm.

Stien og udsigtsstederne er finansieret af Realdanias projekt Stedet Tæller.

Alle er velkomne til den officielle indvielse, som finder sted tirsdag den 31. maj 2016 kl. 13:00-15.00. Arrangementet er gratis. Mødestedet er Hammersholm, Langebjergvej 15, 3770 Allinge.

PROGRAM

13:00 Velkommen v. skovrider Søren Friese, Naturstyrelsen

13:10 Programchef i Realdania Christian Andersen fortæller om baggrunden for kampagnen

13:20 Vandring mod Madsebakke til helleristningerne ved Hammersholm. Undervejs fortæller arkitekt Erik Dam Brandt om projektet.

14:10 Officiel indvielse ved borgmester Winni Grosbøll

14:20-15.00 Naturstyrelsen og Bornholms Madkulturhus byder på lidt lokale specialiteter af mad og drikke

Efter det officielle arrangement byder chefarkæolog ved Bornholms Museum, Finn Ole Sonne Nielsen på en 20 minutter guidet tur, hvor man kan høre mere om helleristningerne ved Hammersholm.

undefined
Oversigtskort med placering af sti og de tre opholdsplatforme. Naturstyrelsen.

Kampagnen Stedet Tæller sætter med 10 udvalgte steder i Danmark fokus på særligt smukke natur- og kulturområder. Kampagnen stræber efter enkel og funktionel arkitekttur, der formidler og drager mange mennesker til at gå på opdagelse eller at tage ophold i landskabet.

Fra Allinge-Sandvig kan man fra helleristningsområdet Madsebakke ane projektets største opholdsplatform, der indbyder publikum til første pause under vandreturen mod det højtliggende helleristningsfelt omkring Anebjerg Høj videre mod Hammershus.  Platformen er 25 m i ydre diameter og 18 m i indre diameter. Herfra er der to muligheder: Man kan gå gennem skoven og op i det åbne græsningslandskab med helleristninger vest for Anebjerg Høj eller ad vejen over Russersletten og gennem Nørreskoven.

På det højtliggende helleristningsfelt findes den mellemstore opholdsplatform på 15 m i ydre diameter og 10 m i indre diameter.  Erik Brandt Dam skriver: ”Når man nærmer sig helleristningsfeltet fra de tre hovedretninger (låger) kroner platformen terrænet som en accent. Først når man opholder sig på den, bliver dens størrelse tydelig, men da landskabet iagttaget fra platformen samtidig opleves stort, vil den reelt opleves mindre, som det den er: et sted i landskabet.”

Den mindste platform på 7 m i ydre diameter og 4 m i indre diameter findes ved stien gennem Nørreskoven.  Andre steder undervejs er der opsat markante hvilesteder i monumentalt egetømmer.  

Stiforløbet, opholds- og udsigtsstederne er konstrueret i solide naturmaterialer.  Det er hensigten, at elementerne skal virke som holdepunkter i landskabet og magneter, som får besøgende til at bevæge sig ind i området og gå på opdagelse. Platformene danner derudover mulighed for at opholde sig med en fantastisk udsigt ud over Østersøen. Elementerne sammenbinder på den måde natur, kultur og mennesker.

- Den storslåede natur og kultur rummer det dilemma, at vi gerne vil opleve den, men at det hele helst skal fremstå så oprindeligt, som muligt. Og mange vil gerne have muligheden for en oplevelse af at være alene i alt det store og magiske. Dilemmaet kan håndteres ved fornuftig planlægning og indretning, så der er noget at komme efter for enhver, uanset behov.  Det handler om at fremkalde uforglemmelige møder mellem mennesker, kultur og natur. Det synes vi er lykkedes rigtig flot her. Vi håber og tror, at de nye opholdssteder og den nye sti mellem Hammershus og Allinge-Sandvig binder Nordbornholms attraktioner bedre sammen og bliver udgangspunkt for gode, nye oplevelser for rigtig mange mennesker, siger skovrider Søren Friese fra Naturstyrelsen.

Kontakt

Ulrik Schack

Chefkonsulent
Naturstyrelsen - Stedet Tæller

Kontakt

Charlotte K. Brandstrup

Forstfuldmægtig
Naturstyrelsen Bornholm