Naturstyrelsen sprængte træ i luften

10-05-2016

Bjerge Skov gav genlyd, da et træ blev sprængt i luften mandag formiddag.

Biodiversitet kan laves på mange måder. En af dem er at sprænge toppene af skovens træer.

Se video af sprængningen

Det har Naturstyrelsen Trekantsområdet nu prøvet for første gang. Træet var et bøgetræ på 100-125 år. Det havde tydelige tegn på forfald, idet bl.a. tøndersvampe havde indtaget stammen.

Træet var til fare

Da træet står klos op af en befærdet sti, kunne det udgøre en fare for skovgæster. Sådan et farligt træ ville normalt blive fældet, men Naturstyrelsen besluttede denne gang at sprænge trækronen af i stedet. På den måde kan stammen blive stående og være levested for en mængde svampe og dyr.

Træet der ikke ville sprænges

Naturstyrelsen havde indgået samarbejde med Jysk Sprængnings Tjeneste, som forestod den praktiske del af sprængningen. De var dog ikke forberedt på, at træet gjorde modstand. Saftspændingen i træet var så voldsom, at sprængningseksperterne havde vanskeligt ved at bore de nødvendige huller til dynamitten. Men efter et par timers arbejde lykkedes det, og trækronen blev sprængt af med et brag, så det rungede i hele skoven. Tilbage står en 8-10 meter høj stamme.

Efterligner lynnedslag

En trætopsprængning efterligner et lynnedslag. Træet flækker på en naturlig måde, der giver svampe bedre muligheder for at angribe træet. Efterhånden som træet bliver afkræftet, kan flere insektarter flytte ind, og det kan give føde til dyr højere oppe i fødekæden, f.eks. spætter. På den måde er et døende træ meget livgivende.

undefined