Vurderingsvejledning i høring

23-05-2016

Miljøstyrelsen har sendt udkast til vurderingsvejledning for kemiske rotte- og musebekæmpelsesmidler i offentlig høring. Vejledningen gennemgår Miljøstyrelsens godkendelsesprocedure og forklarer vilkårene for anvendelse af rotte- og musebekæmpelsesmidler.
Høringsbrev og udkast til vejledningen kan findes på Høringsportalen her
Deadline for bemærkninger er den 22. juli 2016.