Skovrejsning ved Tømmerby/Frøstrup

17-03-2016

Naturstyrelsen har erhvervet ca. 8 ha landbrugsjord i tilknytning til Langvadbjerge Plantage, som nu skal tilplantes. Den nye skov anlægges som erstatningsskov for den skov, der blev fældet for at etablere Det Nationale Testcenter for Vindmøller i Østerild Plantage. Skovrejsningen i Tømmerby er en del af de i alt 100 ha erstatningsskov, som staten ønsker at plante i Thisted kommune.

Der indkaldes til offentligt møde om skovrejsningen:

Tirsdag d. 29. marts Kl. 19:00

Hannæs-Østerild, Skolevej 2, 7741 Frøstrup,

Indgang ved kulturcenteret/salen.

På mødet vil der blive redegjort for baggrunden for og formål med skovrejsningsprojektet. Der vil også blive mulighed for at nedsætte et skovlaug, hvor interesserede kan få indflydelse på skovrejsningsprojektet og skabe et lokalt medejerskab. Den nye skov ligger tæt på skolen og byen, og det er håbet, at alle i området får glæde af de nye skov- og naturområder. Naturstyrelsen opfordrer alle interesserede til at møde op og komme med forslag og idéer.

 undefined

Kontakt

Thorkild Sørensen

Skovfoged