Ulovlig og systematisk indsamling af kronhjortenes kastestænger

07-03-2016
undefined
To børn har fundet en kastestang under leg i skoven. Kastestangen fik dog lov at blive liggende i skovbunden, efter at den var blevet nøje undersøgt.

Igennem de seneste år har vi på Naturstyrelsens arealer i Thy set en uhensigtsmæssig udvikling, hvor et stigende antal af skovenes brugere systematisk indsamler de kronhjortegevirer, som hjortene hvert år taber i perioden fra januar og de følgende måneder.

Disse såkaldte ”kastestænger” kan hyppigst findes på de steder, hvor hjortene (kronhjortehannerne) opholder sig i dagtimerne. Der er typisk tale om tætte bevoksninger, hvor dyrene hviler sig og sparer på energien i den næringsfattige og hårde vinterperiode. Krondyrene, både hjorte, hinder og kalve, har brug for al den ro de kan få i denne periode, og det får de ikke, når jagten på kastestænger går ind.

Den mere eller mindre systematiske gennemtrawling af de tætte bevoksninger er en unødvendig og skadelig forstyrrelse af krondyrene og hæmmer en naturlig adfærd. En naturlig adfærd for krondyrenes vedkommende omfatter bl.a. at dyrene er relativt aktive om dagen. Derved får de forbedrede muligheder for fødesøgning i en presset tid, hvortil der som ekstrapræmie kommer, at skovenes brugere har større mulighed for at se de græssende krondyr.

Ud over de biologiske og etiske argumenter imod indsamlingen af kastestænger er der det rent formelle. Udgangspunktet er Naturbeskyttelsesloven og Bekendtgørelsen om offentlighedens adgang til at færdes og opholde sig i naturen, hvorefter indsamling af alt det, der ikke er nævnt i loven er forbudt. Kastestænger, der altid repræsenterer en værdi, kan således ikke lovligt indsamles og hjemtages.

Forbuddet mod indsamling af kastestænger har intet at gøre med begrænsning af publikums adgang til arealerne. Besøgende er altid meget velkomne på Naturstyrelsens arealer, når blot de få spilleregler overholdes, som f.eks. at hunde skal være i snor, motorkørsel er forbudt og kastestænger ikke må hjemtages. Det skal understreges, at der fra Naturstyrelsens side alene er tale om en reaktion på det stigende omfang indsamlingen af kastestænger har taget på Naturstyrelsens arealer på enkelte lokaliteter i Thy.

Publikum, der fremover er så heldige at finde en kastestang de ønsker at beholde, skal kontakte Naturstyrelsen Thy, eller Vildtkonsulent Tommy Hansen, . Overtrædelser kan blive politianmeldt og medføre bødestraf.