Borgermøde om ny skov mellem Hinnerup og Grundfør

17-11-2016

I de kommende år vokser en ny skov op mellem Hinnerup og Grundfør med rig mulighed for aktiviteter og oplevelser. Det hele skydes i gang med et borgermøde 24. november 2016 kl. 19.00-20.30 i Grundfør Forsamlingshus.

Hinnerup Vandværk, Naturstyrelsen og Favrskov Kommune står bag etableringen af den nye skov, som er en udvidelse af Himmerig Skov. Den første del af den nye skov strækker sig over 100 hektar. Der skal laves en plan over den nye skov, der bliver som et grønt bånd mellem Hinnerup, Grundfør og Søften. Det vil sige, at man skal finde ud af, hvor man vil plante træer, anlægge stier, og hvilke arealer der fortsat skal være lysåbne. Det skal et Skovråd rådgive om, og det er netop planen at nedsætte sådan et råd på borgermødet 24. november, fortæller Ole Juul Andersen fra Naturstyrelsen: - Vi håber, at mange interesserede borgere møder op til borgermødet, og at nogle af dem vælger at deltage i Skovrådet. De kan faktisk få indflydelse på indretningen af skoven, og vi vil meget gerne høre deres gode ideer. Naturstyrelsen lægger vægt på, at det skal være en skov for alle. Som formand for Hinnerup Vandværks bestyrelse deltager Bjarne Wiese også i borgermødet. Skoven bliver primært etableret for netop at beskytte vandværkets boringer og vandforsyning i området. - Vi er glade for, at planerne nu er ved at være klar til at blive realiseret. Det er et meget spændende projekt, der er med til at passe på vores grundvand og samtidig giver det borgerne nogle fantastiske rekreative muligheder så tæt på både Grundfør, Hinnerup og Søften, understreger Bjarne Wiese.

Mange borgere i alle aldre kan på sigt komme til at bruge skovområdet til rekreative formål, og det er netop også en af årsagerne til, at skoven bliver etableret. Området byder på mose, engarealer, udsigtspunkter og Rønbækken løber igennem arealet. Den nye skov skal samtidig hænge sammen med den 25 år gamle Himmerig Skov, fortæller Karin Hvidberg Nilsson, afdelingsleder i Favrskov Kommune. - Vi ser den eksisterende og den nye skov i sammenhæng. Derfor skal vi også anlægge nye stier i den gamle skov og skabe rum til oplevelser for både unge og ældre. Den planlægning vil vi gerne inddrage borgerne i, siger Karin Hvidberg Nilsson. Det er planen, at den nye skov skal etableres i 2017 og 2018.

 

Yderligere oplysninger:

Ole Juul Andersen, Naturstyrelsen, 72 54 39 46

Karin Hvidberg Nilsson, Favrskov Kommune, 89 64 52 12