Hundeskovene i Nordskov og Hvinningdal Skov er nu renoveret

08-11-2016

Silkeborg er forsynet med mange hundeskove, hvor folk må lufte hunden uden snor blot den er under kontrol. Særlig de steder hvor hundeområdet er indhegnet er særdeles populære hos brugerne, og to af dem er nu renoveret.

Hundeskoven ved Århusvej i Nordskov og i Hvinningdal Skov er netop indhegnede men hegnene var gamle og efterhånden i meget dårlig forfatning.

 

Hegnene er nu fornyet, så man igen kan lufte sin hund uden at risikere at hunden løber direkte ud på vejen.

Samtidig er stierne i områderne renoveret og dermed lettere at færdes på.

I Hvinningdal Skov er faciliteterne oven i købet forbedret. Ved et samarbejde mellem brugerne og Naturstyrelsen er der blevet opsat bænke og skraldestativ. Naturstyrelsen har leveret materialer og lokale kræfter har sat dem op og sørger for tømning af affaldsspanden.

 

Nu mangler der blot at blive plantet bøg mellem granerne inde i hegnene, men dette vil ikke i mange år påvirke brugen af hegnene eller oplevelsen deraf, hverken for hund eller ejer.