Kom med dine ønsker til vores fælles natur

23-11-2016

Naturstyrelsen Søhøjlandet er ved at udarbejde en 15 årig driftsplan og inviterer alle til at komme med input til forvaltningen af statens arealer i vores område.

Har du nogle gode forslag til naturpleje, til mulighederne for friluftslivet eller den naturnære skovdrift, så er det nu du skal komme med dine idéer.

 

Naturstyrelsen Søhøjlandet varetager driften og beskyttelsen af naturen på statens arealer ved Silkeborg, Hinnerup, Aarhus, Odder, Samsøe, Skanderborg og Horsens.

 

Den kommende 15 årige driftsplan vil udstikke rammerne for arealdriften og dermed for omfanget af naturpleje, udvikling af friluftslivet, samt den naturnære skovdrift.

 

- Vi har brug for, at lokalbefolkningen, samarbejdspartnere, interessenter og brugerne af vores fælles arealer er med til at planlægge, hvordan vi tilrettelægger vores natur og friluftsmuligheder. En god driftsplan kræver input fra mange brugere, og jeg håber, at mange vil synes, at det er sjovt og spændende at deltage i processen, siger skovrider Søren Hald.

 

Du kan bidrage til arbejdet med driftsplanen ved at sende os:

 

Din viden om arealerne. Det kan f.eks. være en registrering af natur- og landskabsforhold, gerne med kort, med en specifik viden om f.eks., hvor orkideerne vokser eller hvor rovfuglen har rede.

 

Det kan også være viden om publikums anvendelse af arealerne: hvor holder publikum særligt af at komme, hvor er der evt. konflikt mellem forskellige brugergrupper.

 

Dine ønsker til den fremtidige forvaltning af arealerne. Det kan f.eks. være ønsker om naturpleje, træartsvalg, eller faciliteter til friluftsliv f.eks. stier, bålpladser.

 

Obfuscated Email, kan der indsendes forslag og idéer, frem til d. 23. december 2016.

 

Yderligere oplysninger:

Jan Teinborg, Obfuscated Email, Tlf.: 22 12 46 58